Bo povečan pretok vode koristila tudi Občina Radenci?

Vlada je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03.

Koncesija za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Zdravilišču Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 je bila podeljena 30. 12. 2015  družbi Sava Turizem d. d. Ljubljana za ogrevanje in potrebe kopališč Zdravilišče Radenci. Koncesionar je podal pobudo za povečanje trenutnega največjega dovoljenega pretoka termomineralne vode iz vrtine T-4/88 in k pobudi priložil Hidrogeološko poročilo o meritvah količine presežene vode na vrtini T-4/88 v Zdravilišču Radenci za obratovalni monitoring.

“Ministrstvo za naravne vire in prostor je pridobilo strokovno mnenje Geološkega zavoda Slovenije glede dopustnosti povečanja največjega dovoljenega trenutnega pretoka na zadevni vrtini. S to uredbo se tako povečuje največji dovoljeni pretok termomineralne vode iz vrtine T-4/88 z 1 l/s na 3,7 l/s,” so zapisali v vladni službi za odnose z javnostjo.

Za izjavo o sprejeti vladni uredbi smo zaprosili tudi Občino Radenci. Župan Roman Leljak je za naš portal izjavil, da Občina Radenci o zadevi ni bila seznanjena ne s strani koncesionarja, ne s strani vlade oz. pristojnega ministrstva. “Koncesijske koristi občina do sedaj ni imela in je ne bo imela niti v prihodnje,” so zapisali v uradu župana. Po navedbah Leljaka ima občina samo finančne obveze, ker se termalna voda steka v občinsko kanalizacijsko infrastrukturo.

“Na žalost to področje ni urejeno. Zdravilišče Radenci je v lasti države, država pa, kot v mnogih drugih primerih, vse uredi mimo lokalne skupnosti,” je še dodal župan Roman Leljak.

“Občina Radenci se bo na situacijo odzvala z zvišanjem cene za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, saj Zdravilišče Radenci ni prispevalo niti evra za novo čistilno napravo, čeprav bodo sedaj skoraj 15 odstotni uporabnik,” je zaključil Leljak.

Na odgovor s strani Zdravilišča Radenci še čakamo. Ko ga prejmemo, bomo o tem tudi poročali.

M.Z.