Imenovali so Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Po predčasnih volitvah v občinski svet, ki so bile 7. januarja 2024, je včeraj prvič zasedal novo izvoljeni Občinski svet Občine Radenci. Po ugotovitvi prisotnosti so se svetniki seznanili s poročilom Občinske volilne komisije, imenovana mandatna komisija za potrditev mandatov je podala poročilo, sledila pa je še potrditev mandatov novim svetnikom.

V občinski svet so bili izvoljeni:

  1. Lista Romana Leljaka – Franjo Mulec, Mitja Škerget, Mojca Smolko, Miran Jelen, Mirko Korošak, Mihael Klobasa, Darjan Meglič in Tina Zver
  2. Gibanje Svoboda – Bogdan Lesjak, Urša Jelen in Aleksander Mulec
  3. Neodvisna lista – Jožef Šmelc, Milko Zamuda in Ida Petek
  4. SD – Marko Kranjc
  5. SDS – Franc Himelrajh

V nadaljevanju so imenovali še Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v naslednjih dneh sprožila postopke za oblikovanje občinskih delovnih teles. V komisijo so bili imenovani: Miran Jelen, Mitja Škerget, Ida Petek, Bogdan Lesjak in Mojca Smolko.

M.Z.