Leljak zaenkrat ne namerava oblikovati koalicije

Ta četrtek, 8. decembra se bo prvič sestal novoizvoljeni Občinski svet Občine Radenci. Volivke in volivci so vodenje občine zaupali aktualnemu županu Romanu Leljaku.

V Občinskem svetu bodo Listo Romana Leljaka s šestimi mandati zastopali Miran Jelen, Mojca Smolko, Franjo Mulec, Darjan Meglič, Tina Zver in Mihael Klobasa.

Pet mandatov so volivke in volivci namenili listi Gibanje Svoboda, ki jo bodo zastopali Bogdan Lesjak, Nina Grein, Todor Mitev, Janez Konrad in Helena Hadžet.

Svetnika Marko Krajnc in Sreko Bodanec bosta zastopala listo Socialnih demokratov, Drago Kocbek je bil izvoljen na listi DESUS, Dominik Petko bo zastopal listo Nove Slovenije – Krščanske demokrate in Franc Himelrajh Slovensko demokratsko stranko.

Obravnavali bodo Poročilo občinske volilne komisije, potrdili bodo mandate svetnikov in župana in imenovali komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Iz neuradnih virov so izvedeli, da naj župan Roman Leljak ne bi imel v načrtu oblikovanja koalicije. Število mandatov list, ki so v preteklem mandatu stale na nasprotnih bregovih, je zelo izenačeno. Ali se bodo posamezni člani občinskega sveta držali dogovorov, se bo videlo že ob imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

M.Z.