V Sloveniji kar 7700 “udeležencev” NOB, od tega 1838 prejemnikov starostne pokojnine!

Foto: Pixabay

Podatki ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) razkrivajo, da je v mesecu marcu med vsemi starostnimi upokojenci bilo kar 1840 borcev NOV (Narodno osvobodilna vojna). Skupaj z ostalimi udeleženci NOB (narodni heroji, nosilci Partizanske spomenice 41) pa cca. 7700 (starostno pokojnino prejema 1838, družinske oz. vdovske pokojnine prejema dobrih 5400, invalidskih pa 415) Državo stanejo cca. 1 MIO EUR.

Če upokojenec, ki je bil borec NOV, umre, se družinskim članom družinska oziroma vdovska pokojnina odmeri od pokojnine, do katere je imel pravico!

Pridobitev pravice do starostne pokojnine borcev NOV je urejal zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Slednji je veljal od 1. julija 1983 do 31. marca 1992. Pokojninski zakon od 1. aprila 1992 za borce NOV ne določa več posebnih pogojev za pridobitev pravice in odmero starostne pokojnine. Če upokojenec, ki je bil borec NOV, umre, se družinskim članom družinska oziroma vdovska pokojnina odmeri od pokojnine, do katere je imel pravico.

Uredništvo