V Sloveniji med zaposlenimi skoraj 10 % tujcev!

Foto:Pixabay

V Sloveniji je bilo konec meseca oktobra cca. 885.700 delovno aktivnih oseb. Med slednjimi je bilo kar slabih 10% tujcev, njihovo število pa se je samo v zadnjem letu zvišalo za približno 14.100 ali za 19,2 %.

Delovno aktivnih oseb je bilo v Sloveniji za 3,2 % več kot istega meseca prejšnjega leta. SURS (Statistični urad RS) je tako za konec oktobra 2018 poročal o približno 885.700 delovno aktivnih oseb, 3,2 % večkot oktobra 2017 pa predstavlja približno 27.300 oseb.

Med delovno aktivnimi osebami je skoraj 10 % tujcev!

Skupno število delovno aktivnih tujcev je v Sloveniji že slabih 10 % oz. skupno 87.700. Največ jih prihaja iz Bosne in Hercegovine (nekaj več kot 42.600), iz Srbije (nekaj manj kot 10.800), Hrvaške (nekaj manj kot 7.500), s Kosova (nekaj več kot 7.100) in iz Makedonije (nekaj več kot 6.000).
Z vidika dejavnosti je največ tujcev zaposlenih v gradbeništvu (nekaj manj kot 23.400), v predelovalnih dejavnostih (nekaj več kot 20.300) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (nekaj več kot 14.800), poroča portal www.stat.si.

Uredništvo