Je župan Damjan Anželj že na prvi seji “povozil” voljo ljudstva?

Danes so se na prvi – konstitutivni seji mestnega sveta sestali novoizvoljeni svetnice in svetniki. Sejo je na predlog najstarejšega svetnika Antona Škrabana vodil dosedanji podžupan v opravljanju funkcije župana Zoran Hoblaj.

Najprej so se seznanili s poročili občinske in posebne občinske volilne komisije o izidih volitev, nato je bila imenovana mandatna komisija za potrditev mandatov in ugotovitev izvolitve župana v sestavi Mojca Breščak (predsednica), Bernardka Ružič in Andrej Mešič. Svetniki so mandate in ugotovitev izvolitve župana soglasno potrdili, nato pa je vse prisotne prvič nagovoril novi soboški župan Damjan Anželj.

Damjan Anželj (foto: murska-sobota.si)

V 26 članskem mestnem svetu bodo v mandatu 2022-2026 sedeli Goran Miloševič, Daniela Mörec, Zoran Hoblaj, Brigita Perhavec, Timi Gomboc, Bernardka Ružič Mitja Kovačič in Matjaž Durič (SD). Gibanje Svoboda bodo zastopali Mitja Horvat, Mojca Breščak, Jure Lang, Iris Lanščak, Gorazd Kerec, Staša Horvat, Matej Grah in Nives Cajnko. Svetniki SD in Gibanja Svoboda so v dopoldanskem času podpisali koalicijsko pogodbo.

Svetniško skupino SDS sestavljajo Aleš Kornik, Tamara Gradinski, Andrej Mešič, Nada Kuhar, Bojan Petrijan in Drago Vigali, Svetniško skupino Lista za našo Soboto bo zastopal Miran Forjanič, Svetniško skupino Neodvisna stranka Pomurja Anton Slavic, Svetniško skupino Nova Slovenija – Krščanski demokrati Anton Škraban, predstavnik romske skupnosti pa bo tudi v tem mandatu Darko Rudaš.

Mestni svetniki so imenovali še Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo bo vodil Matej Grah, člana iz kvote Gibanja Svoboda sta še Mitja Horvat in Gorazd Kerec, ostali člani pa so še Goran Miloševič, Zoran Hoblaj, Bernardka Ružič (SD), Bojan Petrijan, Andrej Mešič (SDS) in Darko Rudaš.

Miran Forjanič (foto: M.Z.)

Predlagano sestavi KMVVI je je oporekal Miran Forjanič (Lista za našo Soboto), ki je bil mnenja, da deveto mesto v KMVVI glede na pridobljene glasove na volitvah pripada njegovi listi. Pri tem ga je podprl Andrej Mešič (SDS), ki je trditev Forjaniča podkrepil s podatki, da je med preostalimi listami (Lista za našo Soboto, NSi, Neodvisna stranka Pomurja) Forjaničeva lista osvojila največ glasov in ji na podlagi volje ljudstva članstvo v KMVVI tudi pripada.

Goran Miloševič (SD), ki je v prejšnjem mandatu vodil KMVVI, je v razpravi dejal, da je bil predlog župana oblikovan na podlagi ugotovljene večinske podpore. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je torej predlagana v skladu s koalicijsko pogodbo med SD in Gibanjem Svoboda in ne v skladu z volilnim rezultatom.

Župan Anželj je v svojem nagovoru izpostavil transparentnost, ki pa jo je v predlogu sestave KMVVI že “povozil” s tem, da je ignoriral voljo skoraj 18 odstotkov volivk in volivcev, ki so glasovali za Listo za našo Soboto, NSi in Neodvisno stranko Pomurja.

Kaj to pomeni za svetnike Gibanja Svoboda, ki so jih na listo prinesli vetrovi od vsepovsod, bo pokazal čas. V kolikor bodo delovali po nareku iz Ljubljane, bo soboški odbor Gibanja Svoboda šel po poti SD-ja na državni ravni. Bodo imeli toliko hrbtenice, da bodo ohranili svoj jaz in delovali v skladu s predvolilnimi obljubami in splošno korist občank in občanov?

M.Z.