Nov vrtec je bodo začeli graditi že letos

Vlada je za investicije v Občini Sveti Jurij odobrila velik del sredstev.

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza 10.925.333,00€ 31.12.2023
Rekonstrukcija ceste R2-439/1303 Križevci–Žihlava od km 1,363 do km 4,045 z izgradnjo pločnika in AP 4.812.363,54€ še ni znano
Novogradnja vrtca v občini Sveti Jurij ob Ščavnici 2.200.000,00€  2022-2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925,00€ 30.08.2023
Posodobitve in novogradnje na kmetiji Lančič; upravičenec: Lančič Rok 527.604,00€ 30.06.2023
Sanacija usada na nasipni brežini na cesti Žihlava – Rogoznica 95.580,00€ realizirano
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000,00€ 2020-2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 – Mura 2.500,00€ realizirano
SKUPAJ 20.211.305,54€

vir: gov.si

Med drugim bo sofinancirala dolgo pričakovano novogradnjo vrtca. Obstoječi vrtec, ki deluje v okviru Osnovne šole Sveti Jurij, je premajhen. Po večletnih prerekanjih so v občinskem svetu le sprejeli kompromis, da bodo obstoječemu vrtcu dogradili nove prostore in ga preoblikovali v 5 oddelčni vrtec, prav tako bodo dogradili novo kuhinjo in ostale spremljevalne prostore.

Svetovalka za finance v Občinski upravi Občine Sveti Jurij Suzana Šadl nam je povedala, da je obseg celotne investicije v višini 2.500.000€, delež vlade znaša 1.172.667€, računajo na sredstva EKO sklada v višini cca. 400.000€, preostanek pa bo pokrila občina. Trenutno poteka izbira izvajalca, nameravan začetek gradnje je v času letošnjih poletnih počitnic, prostore pa bi predali v uporabo najpozneje do 1. septembra prihodnje leto.

Simona Himelrajh v Svetem Juriju ob Ščavnici (foto: F.H.)

Simona Himelrajh, ki je poslanska kandidatka Slovenske demokratske stranke na letošnjih volitvah je na srečanju z občani povedala, da je trenutna vlada tudi za ta del Slovenije namenila veliko sredstev, da lahko pride do gradnje vrtcev in šol.

C. U.