Prenos tradicionalnih veščin na mlajše rodove

Turnišče je bilo nekoč zelo znano po izvajalcih domači obrti, med katerimi je bilo poleg čevljarstva, krojaštva in kovaštva precej pogosto tudi pletenje različnih izdelkov iz koruznega ličja.

Delo je potekalo v kmečkih družinah, najpogosteje v zimskem času, steber te obrti pa so bile pretežno ženske. Najpogosteje so se odločale za pletenje cekarjev, raznih namiznih podstavkov, košar za pripravo kruha in podobnega. Nekatere so izdelke tudi prodajale po sejmih in na ta način skrbele za lažje preživetje na kmetiji.

 

Nekaj izdelovalk tovrstnih izdelkov, ki so se te obrti izučile pri mamah in babicah, še živi in svoje znanje prenaša na mlajše rodove. Da pletenje izdelkov iz koruznega ličja ne bi šlo v pozabo, je Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče minuli petek v dvorani občine Turnišče pripravilo delavnico na temo izdelovanja izdelkov iz koruznega ličja.

Za pletenje je potrebno kvalitetno koruzno ličje, najbolje iz starih koruznih sort, ki ga je dandanes že težko dobiti. Za namen delavnice je ličje podarila domačinka Ana Zver. Izdelke so pletli na v naprej pripravljenih lesenih modelih, ki so jih ženam nekoč pripravili možje.

Delavnica je imela značaj medgeneracijskega sodelovanja, saj so se je poleg starejših izdelovalk udeležili tudi učenci osnovne šole Turnišče. Otroci so spoznali osnovne pletenja in se seznanili s pripravo in potrebnimi materiali. Na koncu so ob pomoči starejših udeleženk izdelali angelčke.

Delavnico je v okviru sekcije za ročna dela pri Kulturnem društvo Štefan Raj Turnišče vodila Olga Štefanec.

M.Z.