Varuh človekovih pravic Peter Svetina je obiskal Mursko Soboto

Podžupan v opravljanju funkcije župana Zoran Hoblaj je včeraj sprejel Varuha človekovih pravic Republike Slovenije Petra Svetino, ki je danes s sodelavci posloval zunaj sedeža.

V prostorih Mestne občine Murska Sobota so na pogovor sprejeli 14 pobudnikov, ki so menili, da so jim bile kršene pravice. Najpogosteje je bila izpostavljena socialna problematika, predvsem stanovanjsko področje.

Varuh je skupaj s podžupanom predstavil tudi t.i. Varuhov kotiček z informativnim materialom ob vhodu v zgradbo občinske uprave in upravne enote. Z informativnimi brošurami o tem, kdaj se obrniti na varuha, se želijo približati tisti populaciji državljanov, ki digitalno ni pismena.

Varuh človekovih pravic je v Murski Soboti obiskal še Varstveno delovni center Murska Sobota in Zavod Osebna asistenca.

M.Z.