Vaški dom Rakičan kmalu v nadzidavo in posodobitev prostorov!

V skladu s projektno dokumentacijo, katero je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., bodo vaščani Rakičana pridobili posodobljene prostore Vaško gasilskega doma. Mestna Občina Murska Sobota je svojo namero že objavila na svojem portalu, ponudnikom pa določila skrajni rok za oddajo ponudb 6.8.2018. Le to morajo oddati v informacijski sistem e-JN.

6.8.2018 skrajni rok za oddajo ponudb, isti dan tudi odpiranje ponudb!

Ponudnikom je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) določen skrajni rok za oddajo ponudb, to je 6.8.2018 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je oddana v informacijskem sistemu e-JN ter označena s statusom »ODDANO«. Istega dne bo opravljeno tudi odpiranje ponudb, izbran pa bo izvajalec, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno in izpolnjeval druge pogoje (reference ipd.).

Naročila male vrednosti so vsa tista naročila, katera vrednost javnega naročila je na splošnem področju enaka ali višja od 40.000 eurov in nižja od 500.000 eurov, ter na infrastrukturnem področju enaka ali višja od 100.000 eurov in nižja od 1.000.000 eurov.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija!

Uredništvo