Včeraj slovesnost v Krajevni skupnosti Pušča!

Vir: www.vrtec-ms.s

Krajevna skupnost Pušča je slavila že petnajstič. Včeraj se je namreč vodstvo KS Pušča s svojimi krajani ob manjši slovesnosti spomnilo pomembne odločitve, ko so v letu 2002 ustanovili lastno Krajevno skupnost. Ta odločitev pa je pomenila le pot k večjemu dialogu in samoodločanju o potrebah in razvoju kraja.

Sedanji predsednik KS Pušča Dejvid Horvat še posebej ponosen na izgrajeno kanalizacijo!

KS Pušča ima vzpostavljeno osnovno infrastrukturo in prav vsak krajan naselja ima dostop do pitne vode ter možnost priključitve na kanalizacijski sistem. V sklopu ureditve le te se je preplastilo še cca. 280 metrov ceste, vzpostavila se je javna razsvetljava in hodnik za pešce, kar je doprinos k še večji varnosti v naselju, je izpostavil predsednik Horvat.

Sicer pa tudi KS Pušča vidi svojo priložnost na področju turizma, kjer se že opaža večje število obiskov turistov iz različnih krajev, je izpostavil romski svetnik Darko Rudaš, ki je izpostavil tudi lastno prizadevanje pri črpanju sredstev za izgradnjo kanalizacijskega sistema v vseh fazah.

Župan Jevšek pa je povedal, da se je pravi razvoj tega kraja začel z vzpostavitvijo romskega vrtca, v katerem so romi prepoznali pomen zgodnje socializacije. Nadalje je povedal o gasilskem vozilu, ki ga bo Gasilsko društvo Pušča prejelo v naslednjem letu ter s predsednikom KS Horvatom slavnostno podpisala pogodbo o brezplačni uporabi slačilnic, ki so bile izgrajene v poletnih mesecih tega leta (lastnik objekta je namreč občina Murska Sobota), je zapisano na spletni strani občine M. Sobota.

Uredništvo