V Občini Puconci poleg nadgradnje vodovoda tudi naložbe v kmetijstvo

Vlada je s potrditvijo sofinanciranja projektov izgradnje infrastrukture zelo pripomogla k ohranjanju gospodarstva in podjetništva. Na Goričkem se kmetje še posebej veselijo sofinanciranja izgradnje kmetijskih objektov, kar kmetijstvo v tem delu Slovenije nasploh ohranja pri življenju, mladi kmetovalci pa imajo možnosti za razvoj te dejavnosti.

V tabeli si lahko ogledate seznam izvedenih in s strani vlade potrjenih projektov, ki bodo realizirani v bližnji prihodnosti.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36.223.349,00 € 31.12.2023
Preplastitev ceste skozi naselji Gorica in Brezovci 2.929.067,00 € realizirano
Izgradnja vrtca Puconci 2.553.000,00 € 2022-2024
Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem 1.785.353,00 € 31.3.2022
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925,00 € 30.08.2023
Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami maja 2018 470.033,00 € realizirano
Naložba v posodobitev kmetijskega gospodarstva; upravičenec: Škraper Goran. 417.375,00 € 30.06.2023
Novogradnja hleva za plemenske svinje in vzrejo; upravičenec: Mikola Milan 396.846,00 € 30.06.2023
Nadomestna gradnja prepusta preko Bodonskega potoka 358.731,00 € realizirano
Obnova fasade in ureditev drenaže z odvodnjavanjem na Evangeličanski cerkvi Štefana Küzmiča v Bodoncih, Evangeličanska cerkvena občina Bodonci 77.396,00 € 2021-2022
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000,00 € 2020-2021
SKUPAJ 46.859.075,00 €

vir: gov.si

Občina je s pomočjo sredstev, ki jih je potrdila Vlada RS že realizirala preplastitev ceste skozi naselji Gorica in Brezovci, sanirala plazove na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami maja 2018 in izvedla nadomestno gradnjo prepusta preko Bodonskega potoka.

(foto: pomgrad.si)

Po besedah župana Ludvika Novaka je po zaslugi vlade Janeza Janše letni proračun občine Puconci za cca. en milijon evrov bogatejši. Razlog za to je dvig povprečnin, dodatna denarna sredstva, ker tu živi romska skupnost, razbremenitev plačila obveznega zavarovanja za brezposelne, finančna izravnava, uravnoteženje razvitosti občin.

Kar nekaj mladih je v zadnjem obdobju zagnalo dopolnilno dejavnost na kmetiji, kar nekaj jih je pred tem izzivom.

 

Bojan Petrijan v družbi župana in dveh podžupanov Občine Puconci.

Bojan Petrijan, ki je kandidat Slovenske demokratske stranke na bližnjih državnozborskih volitvah je po srečanju povedal, da lokalno prebivalstvo vse ukrepe, ki jih je Vlada RS pod vodstvom Janeza Janše sprejela za blažitev posledic epidemije, ocenjuje kot dobrodošle. Prav tako se prebivalci Goričkega veselijo sofinanciranja potrjenih projektov, ki bodo dvignili kakovost življenja tudi v tem delu Slovenije.

M.Z.