Večletna prizadevanja Stanka Receka, svetnika in predsednika Gasilske zveze Občine Grad končno obrodila sadove!

Vir: www.facebook.com

Stanko Recek, svetnik Občine Grad, predsednik Gasilske zveze Občine Grad ter prizadeven krajan v svoji občini si je zadal jasen cilj. Zagotoviti požarno varnost vsem gospodinjstvom Občine Grad. Z argumenti, pogovori in političnim dogovarjanjem mu je uspelo. Županja Cvetka Ficko je namreč sledila njegovim argumentom in v  Odlok o proračunu občine za leto 2018 – prva obravnava zagotovila sredstva za sofinanciranje gasilske cisterne in vozila GVM (gasilsko vozilo za prevoz moštva). Svetniki Občine Grad so na četrtkovi seji predlog proračuna obravnavali in ga v prvi obravnavi sprejeli. Tako je pričakovati, da bo v nadaljevanju obravnave proračuna, predvidoma v mesecu januarju, prišlo do dokončnega soglasja proračuna, s tem pa tudi do dokončnega soglasja tej potrebni novi pridobitvi.

Stanko Recek se je zavedal, da je težko doseči temeljni cilj zagotovitve požarne varnosti gospodinjstvom občine predvsem na območjih, kjer ni vzpostavljeno hidrantno omrežje. Tega pa je seveda bore malo, predvsem  se izgrajuje na območjih, kjer se vzpostavljajo drugi infrastrukturni objekti in kjer je to izvedljivo in ekonomsko upravičeno. Zato je vztrajal, dobil podporo med »sodelavci« gasilci in končno tudi pri županji in kolegih svetnikih.

Za gasilsko cisterno 230.000 EUR, za vozilo GVM 40.000 EUR!

Občina Grad bo iz naslova proračuna »primaknila« nekaj več kot 60% sredstev in sicer za gasilsko cisterno 143.000 EUR ter za vozilo GVM 24.000 EUR. Tudi za razliko sredstev je že poskrbljeno, je povedal Recek. Del sredstev bo zagotovljen iz t.i. požarne takse oz. namenskih sredstev za potrebe delovanja gasilskega dela ter drugi s sofinanciranjem URSZR (Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje).

Vir: www.facebook.com

Stanko Recek pa si že »odpira« novo nalogo, ki jo imenuje »Medsosedski sporazum«. Doseči želi, da bi se v tem sporazumu z gasilci sosednjih občin natančneje dogovorili o sodelovanju v času intervencij. Tudi glede (so)uporabe opreme in gasilskih orodij. “Vse za varnejšo bivanje svojih ter krajanov sosednjih občin” pravi.

Uredništvo