Pediatri ne dovolijo sprememb strokovnih smernic

Strateški svet za prehrano je predlagal, da bi imeli od začetka prihodnjega šolskega leta šolarji možnost izbire rastlinskega oziroma veganskega jedilnika. Na ta predlog so se ostro odzvali pediatri, ki so prepričani, da predlog gotovo ne bo imel pozitivnega učinka na zdravje otrok in mladostnikov, obstaja pa celo možnost, da se zgodi ravno obratno. “Odziv je pripravljen in usklajen s pediatrično stroko v Sloveniji, pripravili smo ga, da zaščitimo zdravje malčkov, otrok in mladostnikov pred neutemeljenimi in nestrokovnimi posegi,” so zapisali.

Poleg prvo podpisane dr. Nataše Bratina, ki vodi razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo, sta med podpisniki tudi oba strokovna direktorja ljubljanske in mariborske pediatrične klinike ter vodja službe za dietoterapijo in bolniško prehrano pediatrične klinike.

Smernice so pediatri in drugi strokovnjaki za prehrano otrok pripravljali dolgo časa, sedaj pa so jih očitno na lastno pobudo člani strateškega sveta za prehrano recenzirali. Pediatri so v smernice vključili vsa najnovejša znanstvena dognanja s področja prehrane malčkov, otrok in mladostnikov ter vsa aktualna mednarodna priporočila, ki se jih lahko implementira v našo kulturo oziroma družbo. Jasno so tudi opredelili vse medicinsko indicirane diete, ki so za zdravje otrok z določenimi boleznimi nujne in jim edino tako lahko omogočijo optimalno rast in razvoj brez zdravstvenega tveganja in tveganja za pomanjkanje hranil.

Pediatri opozarjajo, da se s smernicami strinja tudi Strokovni svet za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, ki je najvišji strokovni organ v državi na tem področju. Zaradi tega zahtevajo, da se strokovno več ne posega v vsebino smernic, ampak se jih v celoti implementira v prakso.

V strateškem svetu, ki ga je ustanovil predsednik vlade dr. Robert Golob, sodelujejo:

 • dr. Nataša Fidler Mis: Pediatrična klinika UKC LJ, Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, ter predavateljica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (UL),
 • Veronika Cukrov: Odvetniška družba Cukrov, kjer se primarno ukvarja z vprašanji energetskega prava, ki je močno povezano z okoljskimi vidiki prehrane,
 • dr. Boštjan Jakše: Boštjan Jakše, s. p., s področja prehrane je doktoriral na Biotehniški fakulteti UL,
 • dr. Tanja Kamin: Fakulteta za družbene vede UL, profesorica in vodja raziskovalnega centra za socialno psihologijo,
 • dr. Samo Kreft: Fakulteta za farmacijo UL, Katedra za farmacevtsko biologijo,
 • Nika Tavčar: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
 • dr. Andreja Vezovnik: Fakulteta za družbene vede UL, Katedra za medijske in komunikacijske študije,
 • dr. Ivan Eržen, zdravnik, specialist epidemiologije, strokovni direktor NIJZ,
 • dr. Jakob Leskovec, raziskovalec na Biotehniški fakulteti UL,
 • dr. Aleš Kuhar, agrarni ekonomist, predavatelj na Biotehniški fakulteti UL.
 • dr. Zlatko Fras, zdravnik, specialist kardiologije na UKC LJ,
 • Mojca Dolinar, klimatologinja, direktorica Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo Agencije Republike Slovenije za okolje,
 • Lilijana Mahne, promotorka lokalne samooskrbe, kmetija Mahne,
 • Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • dr. Darjo Felda, državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje,
 • Tatjana Buzeti, državna sekretarka na ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Uroš Vajgl, državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za okolje,
 • Azra Herceg, državna sekretarka na ministrstvu, pristojnem za zdravje,
 • dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

Svet vodi dr. Nataša Fidler Mis, univ. dipl. inž. živilske tehnologije ter mag. in dr. znanosti s tega področja.

M.Z.