Viktor Obal, svetnik SDS v Občini Tišina o izključujočem delovanju nove “oblasti” občine!

Foto:fb

Svetnika SDS (Slovenska demokratska stranka), katero v občinskem svetu Občine Tišina zastopa svetnik Viktor Obal, bo na jutrišnji seji izrazil nezadovoljstvo glede sestave delovnih teles občinskega sveta. Njegova stranka ima namreč glede na zastopanost v občinskem svetu 2 od skupno 15 svetnikov, v predlogu o sestavi odborov pa ni dobila niti enega svojega predstavnika.

Obal pove, da gre za nedemokratično in izključujoče delovanje župana Franca Horvata in že “začrtane” koalicije, kot razlog pa pripisuje dejstvu, da je SDS v času lokalnih volitev podprla protikandidata iz vrst NSi, Ivana Horvata. Tekma za volitve je eno pravi, spoštovanje demokratičnosti in pluralizma kot temelja demokracije pa drugo. Pri tem je že usmeril prst proti KMVI (Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja), ki naj bi celo soglasno pripravila sporen predlog, ki, da je zagotovo le podaljšek predloga župana. KMVI namreč sestavljajo le predstavniki že zarisane koalicije in sicer Miro BERKE (SMC), Štefan KRANČIČ (SLS), Vinko GAJŠT (Neodvisna lista), Milan KAROLI (DESUS) in Petra KNAUS (SD). Predsedujoči KMVI je Miro Berke.

Foto:B.P.

Viktor Obal je član občinskega sveta Občine Tišina že četrti mandat, stranko SDS, katere član je, pa je na zadnjih volitvah podprlo slabih 13 % oz. 273 volivcev, kar je bila druga izbira volivcev takoj za stranko SMC. V občinskem svetu ima stranka SDS podobno kot stranke SMC, DESUS, SD in SLS dva mandata, zato bode v oči, da so se v predlogu, ki ga je pripravila KMVI, določenim svetnikom dodelili kar štirje mandati, stranki SDS in NSi pa niti eno članstvo ali vodenje delovnega telesa oz. komisije in tudi ne mesto v nadzornem organu občine.

Spomnimo, da je ravno pluralistični pristop, ki v najširšem smislu priznava in odobrava različne interese in prepričanja posameznikov oz. njihovih stališč ena najpomembnejših značilnosti moderne demokracije. Demokratično delujoča občina tako upošteva raznolike in konfliktne interese določenih skupin, ki jih v svojih občinskih svetih in delovnih telesih zastopajo njihovi predstavniki.

Si bodo občinski svetniki jutri premislili ter delovali v skladu z visokimi demokratičnimi normami in neizključujoče do občank in občanov, ki so na volitvah podprli stranki SDS in NSi?

Uredništvo