Višje pokojnine

Na današnji seji Sveta zavoda ZPIZ so sprejeli sklep, da se bo povečala višina ppkojnin in nekaterih socialnih transferjev.

Pokojnine se od 1. januarja 2022 uskladijo tako, da se povečajo za 4,4 %. Uskladitev pokojnin se izvede pri izplačilu pokojnin za mesec februar.

Dodatek za pomoč in postrežbo se od 1. marca 2022 uskladi za 4,9 odstotka.

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidne osebe od 1. marca 2022 dalje znaša 157,35 evra.

Dodatek za pomoč in postrežbo uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege, od 1. marca 2022 dalje znaša 451,27 evra.

C. U.