Pomurske županje in župani ob reki Muri so z direktorjem Direkcije Republike Slovenije za vode, Romanom Kramerjem, v Dvorcu Jeruzalem podpisali sporazum o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visoko vodnih nasipov ob reki Muri. S tem je narejen pomemben korak k rešitvi obmurski vasi pred poplavami reke Mure.

Naloga občin je, da izdelajo vso potrebno projektno dokumentacijo in pridobijo soglasja. Celotno investicijo, ki bo vredna okoli 40 milijonov EUR, bo finančno pokrila Direkcija RS za vode, ki je tudi upravičenec do evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost na razvojnem področju Zeleni prehod – čisto in varno okolje.

Podpis sporazuma o dograditvi nasipov (foto: obcina-crensovci.si

Sporazume z direkcijo sta podpisali županji Občine Črenšovci Vera Markoja in Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ter župana Občine Radenci Roman Leljak in Občine Tišina Franc Horvat.

Gre za lep primer sodelovanja med državo in občinami na podlagi podpisanih sporazumov o skupnem izvajanju investicij. Pomurski županji in župana so kot prvi v Sloveniji pristopili k temu in podpisali sporazume.

Investicija se bo letos začela izvajati, skrajni rok za izvedbo pa je leto 2025. Direktor direkcije Kramer je mnenja, da bi se lahko na območju reke Mure dela zaključila že prihodnje leto.

M. Z.