Soboška občina je zaradi svoje umeščenosti že regijsko središče, a imamo občani naše občine in prebivalci celotnega Pomurja od tega premalo koristi

Tokrat smo na pogovor povabili kandidata za župana Mestne občine Murska Sobota Andreja Mešiča.

Kdo je v bistvu Andrej Mešič?
Rojen sem leta 1973 in sem pravi Sobočanec. Od rojstva sem vpet v podjetništvo, saj so se s storitveno dejavnostjo ukvarjali že moji predniki. Dedek je bil v začetku prevoznik s konji, oče pa se je preusmeril v gradbeništvo.

Sem poročen in oče dveh otrok. Pri kandidaturi me podpira družina in širši krog prijateljev, ki so me h kandidaturi tudi nagovorili. Rad se ukvarjam s športom, obiščem številne športne prireditve in sem na splošno rad med ljudmi dobre volje.

(foto: osebni arhiv)

Ste podjetnik, poleg tega že tretji mandat soboški mestni svetnik. Zakaj ste se odločili za župansko kandidaturo?
Kot nov župan bom na podlagi dolgoletnih izkušenj v mestnem svetu občino vodil poln delovni čas in celoten mandat. Tako v svoji podjetniški karieri kot v treh mandatih na funkciji mestnega svetnika sem spoznal, da je stvari mogoče premakniti le z dogovori in sodelovanjem. Zaradi izključevanja smo v Murski Soboti bili priča propadlim projektom, kot je na primer ustanovitev novih lekarn, zapleti pri upravljanju Pomurskega vodovoda in Ceropa.

Kot mestni svetnik sem dobro sodeloval tudi z drugače mislečimi in dosegel marsikateri dogovor, na podlagi česar so imeli korist vsi občani naše občine. Soboška občina je zaradi svoje umeščenosti že regijsko središče, a imamo tako občani naše občine kakor tudi prebivalci sosednjih občin od tega premalo koristi. Želim si dialoga z ostalimi občinami.

V načrtu imam kar nekaj naložb, ki jih dosedanje vodstvo občine ravno zaradi ljubosumnosti ali izključevanja ni uspelo zagnati, bi pa do realizacije gotovo prišlo v sodelovanju s sosednjimi občinami. In od tega bodo v prvi vrsti imeli korist naši občani.

Katere so osrednje točke vašega programa? 

 1. Dograditev nogometne infrastrukture, ki je pomembna za povečanje kapacitete stadiona Fazanerija ter sam stadion: parkirišča za osebna vozila in kolesa, dovozne in pešpoti, dograditev tribun
 2. Izgradnja večnamenske dvorane za športne prireditve na višjem nivoju in kulturno zabavne prireditve.
 3. Ureditev in prenova TVD Partizan.
 4. Preselitev vojašnice.
 5. Zagotovitev prostorov za vse borilne športe na isti lokaciji (judo, rokoborba, karate, kick boks).
 6. Izgradnja vzhodne obvoznice.
 7. Izgradnja regijskega centra za zaščito in reševanje po vzoru zahodnih držav, ki bo namenjen delovanju gasilcev, civilne zaščite, reševalne službe, potapljačev ipd.
 8. Preplastitve občinskih cest v vseh vaseh in mestu
 9. Začetek komunalnih ureditev SOIC; po vaseh, kjer so že zazidljiva območja; južni del Murske Sobote; tekoče in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema.
 10. Nova avtobusna postaja v bližini železniške postaje

NADGRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV

 1. Obnovitev atletske steze na OŠ3 in OŠ1.
 2. Obnova parketa v večnamenskih telovadnicah (po potrebi).
 3. Zunanja igrišča (ob TVD Partizan in igrišča ob šolah in po vaseh).

ENERGETIKA:

 1. Ponovna analiza možnosti uporabe geotermalne energije
  1. V vseh novih objektih vgradnjo nizkotemperaturnih sistemov.
  2. Ogrevanje rastlinjakov z geotermalno vodo.
 2. Zmanjšanje stroškov občanom na položnicah za komunalne storitve z racionalizacijo poslovanja Javnega podjetja Komunal in s subvencijami iz občinskega proračuna.
 3. Energetske sanacije javnih stavb, ki še niso obnovljene.

TURIZEM IN KULTURA

 1. Trikotnik EXPANO – DVOREC RAKIČAN – LETALIŠČE.
  1. Povezava treh destinacij z vidika boljše prepoznave občine in regije.
  2. Expano – novi programi, racionalizacija poslovanja z izboljšanjem trženja (zmanjšanje izgube).
  3. Ris – Dvorec Rakičan – popolna obnova gradu ter nadgradnja obstoječih dejavnosti.
  4. Modernizacija letališča (dodana vrednost mestu).

PROMET

 1. Pregled in ureditev vseh pretiranih omejitev hitrosti
 2. Pregled in morebitna odstranitev talnih ovir.
 3. Pregled in morebitne odstranitve prepovedi vožnje za osebna vozila.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 1. Pomoč občine različnim društvom in organizacijam, ki starejšim občanom pomagajo pri vključevanju v družbeno dogajanje.
 2. Popusti za starejše občane za obisk gledališča in raznih prireditev, ki jih organizira občina.
 3. Podpiranje prostovoljstva.
 4. Subvencioniranje občanom pri pomoči na domu za pomoči potrebnim.
 5. Pomoč invalidskim in človekoljubnim organizacijam in društvom, ki pomagajo mladostnikom in starejšim.
 6. Povečanje sredstev za razpise namenjene:
  1. Športnim društvom.
  2. Društvom iz področja kulture.
  3. Človekoljubnim društvom.
  4. Društvom za pomoč mladim ipd..
 7. Izboljšati bivalne pogoje vrtcih in šolah (energetske sanacije stavb, igral, igralnih površin ipd.).
 8. Povečanje sredstev KS in mestnim četrtim za prireditve iz družabnega življenja.
(foto: M.Z.)

V programu imate številne infrastrukturne projekte. Katere bi izpostavili?
Posodobitev okoliške infrastrukture v smeri povečanja kapacitete Stadiona Fazanerija in dolgoročno dograditev športne in večnamenske dvorane, nujna je obnova TVD Partizan, borilne športe želim združiti pod eno streho. Obnove so nujno potrebne tudi atletske steze pri OŠ1 I in OŠ III.

Kot zelo potrebno vidim tudi čim prejšnje dokončanje vzhodne obvoznice in pripravo dokumentacije za izgradnjo celotne trase obvoznice. Selitev vojašnice na lokacijo BEREK je že potrjena v občinskem prostorskem načrtu, zato je potrebna čim boljša komunikacija s pristojnimi državnimi institucijami, da se za vojsko uredijo primernejši pogoji, na lokaciji sedanje vojašnice pa se sprosti prostor za potrebe naše občine.

Kaj pa stanovanja in spodbuda mladim?
V prostorih stare ekonomske šole v središču Murske Sobote bi se dela že morala pričeti, a vsi opažamo, da strojev še ni. Tudi prebivalstvo naše občine se stara, zato moramo mlade in mlade družine v mestu zadržati ter privabiti mlade iz drugih delov Slovenije. A zato moramo zagotoviti nekatere pogoje tudi sami. Mlada družina iz Gorenjske se je preselila v Mursko Soboto zaradi nižje cene kvadratnega metra stanovanja. Gre za visokokvalificiran kader na področju gospodarstva in občina je po mojem mnenju dolžna vložiti maksimalne napore in sprejeti dodatne olajšave oziroma nek trajen okvir tudi za individualne pristope k reševanju stanovanjske politike. V kulturi Slovencev je, da si s svojim delom ustvarimo dom, naj si bo to gradnje lastne hiše ali nakup stanovanja. Dolžnost občine je, da za to ustvari čim boljše pogoje.

(foto: osebni arhiv)

Kakšen je vaš pogled na družbeno dogajanje v mestni občini? Kaj bi izboljšali?                   Murska Sobota je regijsko središče in tukaj se po mojem mnenju morajo izvajati tudi dogodki regijskega značaja, ki so za okoliške občine prevelik zalogaj. Pridružujem se mnenju nekaterih predstavnikov izpostav javnih skladov, ki trdijo, da Murska Sobota ne vodi ustrezne regijske politike na področju kulture in družbenih dejavnosti.

Konkretno sta Občina Lendava in Občina Beltinci preko nekaj svojih prepoznavnih prireditev in predvsem z navezavo na tradicijo ustvarili evropsko prepoznavne produkte. Murska Sobota je zaradi nekega “kvazi meščanskega” vztrajanja izgubila vodilno vlogo na tem področju. Dogodki v mestu so lokalne narave, aktivnosti se pogosto izvajajo na več mestih hkrati. Z izvajalci na področju kulture in turizma bomo tako oblikovali avtentični produkt, pri katerem bodo vodilno vlogo imeli domači kulturni ustvarjalci iz Pomurja. Ti so po mojem mnenju v prejšnjem mandatu bili enostavno spregledani pri oblikovanju in izvajanju vsebin.

Smo sredi energetske krize. Kaj boste kot župan storili, da bodo občani občutili čim manjše
posledice?
Vsekakor želim obnoviti vlaganja v koriščenje termalne energije, ki je bilo v preteklosti že aktualno. Če bi se takrat s tem nadaljevalo, bi bil strošek ogrevanja za naše občane in za lokalno skupnost sedaj veliko nižji. Termalna energija je v Prekmurju naravna danost in ob pametnih odločitvah na lokalnem in državnem nivoju ter uporabi sodobnih tehnologij lahko imajo naši občani od nje velike koristi. Sedanje vodstvo občine je po mojem mnenju odstopilo od vlaganj v koriščenje termalne energije iz golega nasprotovanja njihovim predhodnikom. Sam bom kot župan dobre ideje iz tega mandata razvil in nadgradil. Mestno jedro je recimo lepo urejeno, a potrebuje vsebine. Torej moramo graditi na obstoječem in ne tega zavreči in začeti z nečim povsem novim.

foto: murska-sobota.si

Mestna občina Murska Sobota je edina pomurska mestna občina. Kje vidite ključne prednosti strateške umeščenosti občine v regiji? Kakšen bi po vašem mnenju moral biti odnos na nek način »vodilne občine« do ostalih pomurskih občin?
Delno sem na to že odgovoril. Dodal bi, da je osnova za regionalizacijo urejena zakonodaja. Ta mora jasno določiti prioritete in predvsem možnost delno avtonomnega razvoja. Kot podjetnik z izkušnjami menim, da med regijami mora biti prisoten tako duh tekmovalnosti, kot duh sodelovanja. Predvsem ko govorimo o manj razvitih regijah, ki se lotevajo večjih projektov. Mestna občina ima marsikaj za ponuditi manjšim okoliškim občinam, pa tudi okoliške manjše občine lahko mestni občini marsikaj prispevajo. Na podlagi sodelovanja in vključevanja bomo pridobili vsi, izključevanje pa nas je do sedaj že drago stalo.

 

Katera je vaša največja prednost pred ostalimi kandidati? 
Osebno menim, da sem praktik in ne kompliciram. Moje dosedanje delo zahteva odlično razumevanje potreb strank, tudi do najmanjšega detajla. Poleg vsega imam za sabo močno ekipo, ki mi že sedaj na podlagi osebnih izkušenj svetuje, odločitve po potrebi sprejemam sam, v primeru potrebnih kompromisov pa se zadeve vedno lotim s pomočjo dialoga in iskanjem skupnih imenovalcev. Poznam tako delovanje občinske uprave, zavodov v lasti občine in ostale deležnike v občini, s katerimi bom lahko uresničil skupne cilje.

Vaša zaključna misel prebivalcem Mestne občine Murska Sobota.
Mogoče moj slogan: Vküper smo, mo (in bomo ostali). Ne glede na vse moramo za dobrobit celotne občine delati skupaj in se veseliti skupnih uspehov, ki jih bomo dosegli ob uspešnem premagovanju ovir.

 

M.Z.