Vlada bi v letu 2018 in 2019 trošila več!

Vir:www.vlada.si

Ko se bodo poslanci vrnili iz parlamentarnih počitnic, bodo kmalu (predvidoma v septembru) na mize dobili izhodišča za spremembo proračuna za leto 2018 in 2019. Vlada jih je namreč pred odhodom na počitnice že pripravila, na podlagi seznanitve s finančnimi težavami v bolnišnicah in tudi nekaterih drugih javnih zavodih pa lahko pričakujemo še kakšno korekcijo do obravnave v parlamentu.

Iz proračunskih izhodišč razvidno, da se bo trošilo skoraj na vseh ministrstvih več!

Boljši rezultati poslovanja podjetij v RS, ki so oživili tudi trg dela (potrebe po novih zaposlitvah), so v letu 2017 ugodno vplivali na rast prihodkov državnega proračuna. Pričakovanja vlade so, da bo podoben trend pričakovati tudi v prihodnjih letih, zato so tudi izhodišča te vlade, da si državna blagajna za leto 2018 lahko privošči za kar 50 MIO EUR več odhodkov. Tako bi naj v tem letu potrošili 9.625 MILIJARDE EUR. V glavnem pa so ministri sledili potrebam po povečanju sredstev za znanost, zdravstvo, varnost ter infrastrukturo, je zapisani v sporočilu za javnost vlade RS.

Toda, ekonomisti in tudi v fiskalnem svet svarijo – gre za pretirano trošenje in odsotnost zdrave kmečke pameti!

Ekonomisti in predstavniki fiskalnega sveta pa svarijo, da gre za pretirano “sledenje” zahtevam različnih institucij, predvsem sedaj, ko se čas volitev bliža. To pa, da lahko ima še ene posledice v primeru poslabšanja razmer. Oboji opozarjajo, da bi pritiske (apetite) potrošnje bilo potrebno reševati z reformami, katerim pa očitno ta vlada ne misli pristopiti.

Kot smo v enem izmed člankov že zaključili, veliko predvolilnih bonbončkov, nič od potrebnih korenitih reform. Kot, da le te niso potrebne. Tako državljanke in državljani RS ne morejo živeti bolje!

Uredništvo