Letos 181, prihodnje leto pa 184 novih zaposlitev

Vlada Roberta Goloba je na zadnji seji sprejela sklep o dodatnem zaposlovanju na določenih ministrstvih. V skupnem kadrovskem načrtu organov državne uprave za leti 2023 in 2024 je določeno, da se med drugim dovoljeno število zaposlenih za leto 2023 poveča za 181 zaposlitev,  za leto 2024 pa za 184 zaposlitev. Od tega bo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) število zaposlenih povečalo za 44, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 137 in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) za 3 (za leto 2024).

V tem delu gre pri spremembi kadrovskega načrta za realizacijo sklepa Vlade iz 21. julija 2022 glede kadrovske rešitve, ki bo omogočila dokončanje programa Evropske kohezijske politike 2014–2020 in izvajanje tega programa tudi v obdobju 2021–2027.

Pri vsem tem bode v oči bode podatek, da so pri uporabnikih zaposleni javni uslužbenci, katerih stroški dela se financirajo iz projekta tehnične pomoči (EU virov). Finančna perspektiva se izteka, v naslednji perspektivi, ki je tudi finančno nižja, pa se evropska sredstva ne bodo več zagotavljala na način, ki bi omogočal neposredno plačevanje stroškov dela.

Omenjena ministrstva sredstva za stroške dela zagotavljajo v okviru sredstev za stroške dela v svojih finančnih načrtih in se črpajo iz državnega proračuna, torej nove zaposlitve plačamo davkoplačevalci.

M.Z.