Mandat traja štiri leta

Vlada RS je na včerajšnji seji v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota imenovala 4 predstavnike ustanovitelja. To so Mojca Kert, Tomaž Alič, Igor Alfirović in Branko Gabrovec. Predstavnik zavarovancev bo Tatjana Kolenc, predstavnik uporabnikov pa Dušan Bencik.

Predstavniki so imenovani za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja, mandat jim začne teči z dnem ustanovne seje.

M.Z.