Navedli so prerazporeditve, novih zaposlitev pa ne

Vlada Roberta Goloba je na včerajšnji seji sprejela spremembe Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2023 in 2024.

Glede na reorganizacijo vlade, novo strukturo ministrstev in novo opredeljene pristojnosti posameznih ministrstev ter prenos delovnih področij se spreminja tudi Zbirni kadrovski načrt (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih:

Od 181 zaposlitev za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se prenese 159 zaposlitev na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in 22 zaposlitev na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (za Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Slovenski regionalno razvojni sklad),

Od 216 zaposlitev za Ministrstvo za infrastrukturo se prenese 8 zaposlitev na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (za Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK),

Od 105 zaposlitev za Ministrstvo za okolje in prostor se prenese 60 zaposlitev na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (za Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad) in 45 zaposlitev na Ministrstvo za solidarno prihodnost (za Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad),

Vseh 195 zaposlitev za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se prenese na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (za Zavod Republike Slovenije za šolstvo).

Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave za leti 2023 in 2024 se zaradi reorganizacije vlade na podlagi Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije in trajnega prenosa kvot med organi državne uprave spremeni tako, da se:

  • 173 zaposlitev iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prenese na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,
  • 78 zaposlitev iz Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo prenese na Ministrstvo za digitalno preobrazbo,
  • od 542 zaposlitev iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prenese 485 zaposlitev na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 49 zaposlitev na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, 6 zaposlitev na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in 2 zaposlitvi na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
  • od 534 zaposlitev iz Ministrstva za infrastrukturo prenese 153 zaposlitev na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in 12 zaposlitev na Ministrstvo za naravne vire in prostor,
  • od 1.498 zaposlitev iz Ministrstva za okolje in prostor prenese 1.015 zaposlitev na Ministrstvo za naravne vire in prostor, 471 zaposlitev na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in 12 zaposlitev na Ministrstvo za solidarno prihodnost,
  • od 515 zaposlitev iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prenese 67 zaposlitev na Ministrstvo za solidarno prihodnost,
  • od 407 zaposlitev iz Ministrstva za zdravje prenese 7 zaposlitev na Ministrstvo za solidarno prihodnost,
  • od 577 zaposlitev iz Ministrstva za javno upravo prenese 202 zaposlitvi na Ministrstvo za digitalno preobrazbo,
  • od 422 zaposlitev iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prenese 275 zaposlitev na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 133 zaposlitev na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in 14 zaposlitev na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Vlada navaja, da se s predlaganimi spremembami za leti 2023 in 2024, trajnimi prenosi kvot med ministrstvi in organi državne uprave zaradi reorganizacije vlade skupno število dovoljenih zaposlitev v SKN za leti 2023 in 2024 ne spremeni. Ob tem, da so številke že na prvi pogled zavajujoče, pa nikjer ne navajajo, koliko oseb je z ustanovitvijo novih ministrstev vlada na novo zaposlila po kabinetih ministrov.

M.Z.