Vlada določila znesek trošarine za tobačne izdelke

Vlada je včeraj izdala Uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke. S 1. januarjem 2023 se tako zvišuje trošarina za vse tobačne izdelke ter ugotavlja znesek tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret. Prav tako se bo trošarina za omenjeni izdelek zvišala s 1. majem  2023 in 1. novembrom 2023.

Za cigarete se 1. januarja 2023 zviša trošarina s 126 na 131 evrov, 1. maja 2023 na 136 evrov in 1. novembra 2023 na 141 evrov za tisoč kosov iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret. Specifična trošarina bo znašala 1,68 evra za zavojček dvajsetih cigaret oziroma 84,12 evra za tisoč cigaret. Proporcionalna trošarina bo znašala 22,70 % drobnoprodajne cene.

Za cigare in cigarilose se trošarina 1. januarja 2023 zviša na najmanj 51 evrov za tisoč kosov. Stopnja proporcionalne trošarine se zviša na 6,4 % od drobnoprodajne cene. 1. maja 2023 se trošarina zviša na najmanj 54 evrov in 1. novembra 2023 na najmanj 56 evrov na tisoč kosov.

Za drug tobak za kajenje se trošarina 1. januarja 2023 zviša z 48 evrov na 51 evrov, 1. maja 2023 na 54 evrov in 1. novembra 2023 na 56 evrov za kilogram.

Za drobno rezan tobak se 1. januarja 2023 specifični del trošarine zviša z 48 na 51 evrov na kilogram, vendar skupna trošarina znaša najmanj 110 evrov za kilogram. 1. maja 2023 se specifični del zviša na 54 evrov za kilogram in stopnja proporcionalne trošarine se zviša s 37 % na 38 % od drobnoprodajne cene, skupna trošarina se zviša na 116 evrov za en kilogram. 1. novembra 2023 se specifični del trošarine zviša na 56 evrov za kilogram, skupna trošarina se zviša na 122 evrov za en kilogram.

Za tobak za segrevanje se trošarina 1. januarja 2023 zviša s 105 na 110 evrov, 1. maja na 116 evrov in 1. novembra 2023 na 122 evrov za kilogram tobaka v polnilu.

Za elektronske cigarete se zviša trošarina za polnila, ki vsebujejo nikotin, in znaša od 1. januarja 2023 0,19 evra, od 1. maja 2023 0,21 evra in od 1. novembra 2023 0,22 evra za en mililiter. Trošarina za polnila brez nikotina znaša od 1. januarja 2023 0,9 evra, od 1. maja 0,10 evra in od 1. novembra 2023 0,11 evra za en mililiter.

Prihodki iz tega naslova se bodo v državnem proračunu za leto 2023 zvišali za približno 25 milijonov evrov, v letu 2024 pa še za dodatnih 21 milijonov evrov.

M.Z.