Vlada po več denarja še preko uvedbe dodatne t.i. promocijske takse!

Foto:pixabay

Na podlagi zakona o spodbujanju razvoja turizma bodo že v januarju 2019 turisti ob plačilu nočitev v zaračunani turistični taksi plačali še promocijsko takso. Gre za novo, dodatno plačilo, kar za uporabnika pomeni višji skupni znesek plačila.

Promocijsko takso, katere prihodek bo “romal” v proračun STO (Slovenska turistična organizacija), je določil Zakon o spodbujanju razvoja turizma (objavljen je v Uradnem listu RS štev. 13/2018 z dne 28.2.2018). Slednji je določil tudi najvišji dovoljeni znesek turistične takse (prihodek od slednje še vedno pripada občinam, na katerem območju je zaračunana), ki znaša 2,5 EUR. Promocijska taksa, ki se bo začela zaračunavati s 1.1.2019 pa se določi glede na višino turistične takse in znaša 25 % od slednje.

Primer: Ob najvišjem znesku turistične takse, 2,50 evra, bo promocijska taksa znašala 0,625 evra, tako da bo gost plačal skupno 3,125 evra turistične takse.

Sicer pa morajo občine prihodek iz naslova turistične takse nameniti izboljšanju konkurenčnosti posameznih destinacij. Slednje pomeni vložiti sredstva v trženje in promocijo turizma, izboljšanje turistične ponudbe, izboljšanje infrastrukture in podobne s turizmom povezane dejavnosti. Nova t.i. promocijska taksa, ki se bo stekala v proračun STO pa bo namenjena izključno promociji Slovenije v tujini.

Uredništvo