Vlada RS povečuje sredstva za sofinanciranje Gasilske zveze Slovenija in gasilskih enot širšega pomena

Višja sredstva za gasilce

V letošnjem letu Vlada RS načrtujejo še petodstotno povišanje sredstev za sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Slovenije in gasilskih enot širšega pomena ter 29-odstotno povišanje sredstev za sofinanciranje nabave zaščitno reševalne opreme in vozil.

Spomnimo, da so se v okviru finančne razbremenitve občin pripravile rešitve za enotno zavarovanje gasilcev in opreme, s katerimi bo država prevzela celotno plačilo zavarovanj gasilcev ter sofinancirala zavarovanja vozil, opreme in objektov.

Image

Posamezna gasilska društva (odvisno od kategorije) so tako v mesecu marcu, natančneje 13.3. na svoje račune prejela sredstva v višini od 2000 do 4500 evrov ter dodatnih tisoč evrov prostovoljnim gasilskim društvom s statusom osrednje enote. S to finančno pomočjo so delno pokrili izpad prihodkov, ki jih prostovoljna gasilska društva pridobivajo z donacijami, organizacijami veselic in drugih prireditev, a jih leta 2020 zaradi epidemije covida-19 ni bilo mogoče izvajati ali pa so bile izvedene v močno skrčenem obsegu.

Celovit predlog vsebin zaščite in reševanja je “vreden” 150 milijonov evrov evropskih sredstev. Po desetletjih obljub, bo to prvi korak pri vzpostavitvi enotnega Nacionalnega centra civilne zaščite, ki bo na enem mestu združil vse, ki delujemo na področju zaščite in reševanja.

Uredništvo