Vlada RS Slovenijo popeljala v kaos in nezakonito stanje!

Foto: N.T; vlada.si

Javnofinančna gibanja v Sloveniji odstopajo od fiskalnih pravil in tega se del ključnih kadrov Vlade RS še kako zaveda. Ustavna presoja glede nezakonitega proračuna za leto 2019, o kateri zakonitosti bo kmalu odločilo Ustavno sodišče, bo spet odmevalo. Žal bolj v tujini, kot doma!

Ohlajanje se že čuti, javnofinančni prihodki, ki so že bili precenjeni, se bodo dodatno zaostrili!

Vladne projekcije glede načrtovanih prihodkov za leto 2019 »so na meji sprejemljivega«. Tako je ocenil fislkalni svet. Ker se svetovno gospodarstvo ohlaja, pa obstaja dodatna nevarnost zmanjšanja javnofinančnih prihodkov. V “končnici” leta 2018 pa je praktično razpadel tudi enotni sistem plač v javnem sektorju. Zaradi šibkosti vlade in mnogih interesnih skupin so se »izbojevali privilegiji«, ki bodo imeli trajnejše posledice, praktično pa so vplivale na razpad plačnega sistema. Dejstvo je, da danes primerljiva delovna mesta različnih skupin v javnem sektorju več medsebojno niso primerljiva. To pa pomeni le nadaljevanje trenj in nezadovoljstvo med javnimi uslužbenci.

Spomnimo, da se je država v zadnji desetih letih prekomerno zadolževala, ugodno gospodarsko rast pa ni izkoristila za razdolževanje in ukrepe na področju strukturnih reform. Slednje ob vstopu v recesijo pomeni, da je država »brez rezerve« in slabo pripravljena na izzive starajoče se družbe in posledično rasti izdatkov pokojninske blagajne ni pa niti kos težavam v zdravstvu, ki jih trenutno neuspešno rešuje le s finančnimi injekcijami.

Kakšne bodo torej konsekvence kršenja zakona o fiskalnem pravilu, bomo izvedeli kmalu!

Uredništvo