Vlada spet podražila bencin in dizel!

Apetiti te vlade po trošenju nimajo nobenih meja, zato je potrebno vzeti tam, kjer se račun hitro izide. Tudi pri ceni pogonskih goriv, kjer se državni proračun polni neposredno preko trošarin in drugih dajatev. Tako bodo vozniki že drugi dan v primeru potreb po dopolnitvi goriva v denarnice morali seči globlje.

 

Liter 95 – oktanskega goriva sedaj 1,279 EUR, liter dizla pa 1,195 EUR!

Cene naftnih derivatov se oblikujejo na podlagi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (UL RS, št. 26/2016 ) in se lahko spreminjajo vsakih 14 dni. Cena je strukturirana, kot kaže spodnja tabela:

Prodajna cena brez dajatev Taksa CO2 Dodatek za zagot. prihrankov energije Trašarina Prisp. za zagot. podpor proizvodnji el. energije
0,48430 0,03979 0,00736 0,50780 0,00911
0,48885 0,04671 0,008 0,42605 0,0099

Tabela: Struktura cene pogonskih goriv (vir: www.mgrt.gov.si)

Iz strukture cene v tabeli je razvidno, da prodajalcem goriva na bencinskih črpalkah pripada le delež iz prve celice (prodajna cena brez dajatev), vse ostalo pa gre v državni proračun (vključno z DDV, ki v stolpcu ni prikazan). Iz hitrega izračuna ugotovimo, da si država vzame več kot 60 %. Drugi stolpec prikazuje strukturo cene 95-oktanskega neosvinčenega bencina, tretji pa dizelskega goriva.

Za osvežitev spomina je dobro vedeti, da smo 1.1.2007 imeli ceno neosvinčenega 95 – oktanskega bencina 0,971 EUR/liter ter dizelskega 0,924 EUR/liter.

Uredništvo