Vlada v Pomurju z v brošuri zbranimi rezultati

Foto: gov.si

Že včeraj so se ministri vlade, ki jo vodi predsednik Janez Janša mudili v Pomurju. Danes svoje obveznosti z obisli nadaljujejo, sami ali preko svojih predstavnikov, zvečer ob 18.00 pa bodo skupaj z gospodarstveniki, župani in drugimi visokimi gosti (ravnatelji, direktorji zavodov ipd.).

Obisk posameznih ministrov oziroma njihovih predstavnikov podrobno na povezavi: https://www.gov.si/novice/2021-11-21-vlada-republike-slovenije-na-obisku-v-pomurski-regiji/

Program, kje se mudijo ministri oziroma njihovi predstavniki, je vlada objavila na spletni strani gov.si pod obisk v Pomurju.

Sicer pa vlada prihaja pripravljena in z zbranimi rezultati svojega dela v brošuri. Tudi to je mogoče prebrati na povezavi Izzivi in priložnosti v Pomurju.

Ključne ugotovitve pa so, da je Vlada RS v enem najtežjih časov spopadanja  s svetovno pandemijo uspela tudi v Pomurju zmanjšati stopnjo brezposlenosti, povečati sredstva za občine, v celoti razdeliti razvojna sredstva iz finančne perspektive 2017-2021 (v letu 2020 77.18 MIO EUR), zagotoviti sredstva obmejnim občinam zaradi povečanega nadzora državne meje, sprožila nadzor nad fiktivnimi prijavami prebivališča in sprožila preventivne aktivnosti policije za večjo varnost lokalnega prebivalstva, dodelila 20 MIO EUR za nakup opreme za pomoč ljudem ob naravnih nesrečah in SB Murska Sobota potrebna sredstva.

Za nadgradnjo vodovoda v sistemu B je zagotovila 36 MIO EUR, za kolesarske poti 2,28 MIO EUR, za DSO Rakičan že odobrila dobrih 0.5 MIO EUR ter za Dnevni center Odranci dobrih 0,56 MIO EUR, je že odobrila sredtva za DSO Rakičan za novih 12 MIO EUR ter Dom starejših Lendava dobra 4 MIO EUR, sofinancira Center za zgodnjo obravnavo otrok v Radmožancih, s finančno pomočjo gospodarstvu preprečila odpuščanje sodelavcev (v vseh občinah v višini 78 MIO EUR) ipd.

Po 20 letih se tudi začne vzpostavitev daljnovoda Cirkovce-Pince, vlaga se v kolesarske povezave, železniško infrastrukturo, prenavlja se pomurska avtocesta ipd.

Na področju šolstva in vrtcev, se že gradi in se še bo v občinah Cankova, Apače, Črenšovci, Beltinci, Puconci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Turnišču, Veržej, Ljutomer, M. Soboti, Radencih, Moravskih Toplicah, Prosenjakovcih, Lendavi, G. Radgoni in Rogašovcih.

Poskrbljeno tudi za podeželje, stanovansjko politiko (117 novih stanovanj) ipd.

Uredništvo