Proti Robertu Golobu že poteka mednarodna preiskava

Vlada Republike Slovenije se je na četrtkovi seji seznanila s priporočilom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki je vladi predlagala dopolnitev Etičnega kodeksa funkcionarjev v vladi in ministrstvih z natančnejšo definicijo postopka in sankcij ob sumu njegove kršitve.

Vlada je sprejela stališče, da etični kodeks zagotavlja ustrezno stopnjo ureditve etičnega okvira za ravnanje in vedenje navedenih funkcionarjev, upoštevajoč tudi zakonski okvir ureditve tega področja v Sloveniji, zato etičnega kodeksa ne bo dopolnjevala.

Vlada meni, da veljavna zakonodaja jasno in celovito opredeljuje ravnanja funkcionarjev v vladi in ministrstvih, določa tudi postopke ob sumu protizakonitega ravnanja ter njihovo odgovornost za svoja ravnanja. Etični kodeks funkcionarjev v vladi in ministrstvih zagotavlja ustrezno stopnjo ureditve etičnega okvira za ravnanje in vedenje navedenih funkcionarjev, upoštevajoč tudi zakonski okvir ureditve tega področja v Sloveniji.

Opozorilo KPK vladi Roberta Goloba je gotovo bilo poslano z razlogom, saj početje določenih ministrov in predsednika vlade Roberta Goloba zbuja sum na številna koruptivna dejanja. Proti samemu predsedniku vlade in nekaterim vladnim funkcionarjem, ki prihajajo iz Golobovega kroga sodelavcev v družbi GEN-I, je namreč sprožena mednarodna preiskava v zvezi poslovanjem družbe in njenih hčerinskih družb.

M.Z.