Odgovor vlade v zvezi z vprašanjem o geotermalni energiji

Vlada Roberta Goloba je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslancev Vere Granfol, Jožefa Horvata, Ferenca Horvatha, Darka Kranjca, Tineta Novaka, Damijana Zrima in Sare Žibrat v zvezi z izkoriščanjem geotermalnega potenciala, ki so ga omenjeni poslanci zastavili 22. decembra lani.

Poslanki in poslanci iz Pomurja so v uvodu zapisali, da je ena od ključnih primerjalnih prednosti, na kateri temelji dolgoročni razvoj statistične regije Pomurje, izkoriščanje geotermalne energije. “Izkoriščanje toplote geotermalne energije in zdravilnih učinkov geotermalnih vod predstavlja ključne prednosti regije, kar je zapisano tudi v vseh razvojnih dokumentih Pomurja. Ugotavljamo, da se nekateri problemi, kot so nesmiselne birokratske ovire, rešujejo preveč časa. Pri tem vsi izgubljamo, kar je še posebej evidentno v trenutni energetske krizi. Primer: strokovni izračuni, ki so nam bili predstavljeni, kažejo, da bi samo v Pomurju z dovoljenimi nekoliko večjimi načrpanimi količinami geotermalne vode lahko prihranili približno en milijon m3 plina,” so dodali.

V smeri reševanja problematike izkoriščanja geotermalne energije in geotermalnih vod  so vlado zaprosili za odgovore na vprašanja:

  1. Kolikšna je skupna razpoložljiva količina (prostornina + energijska vrednost) geotermalne vode v Sloveniji?

  2. Kolikšna je skupna količina (prostornina + energijska vrednost) geotermalne vode podeljena koncesionarjem po aktualnih koncesijskih pogodbah?

  3. Kolikšna je skupna količina geotermalne vode (prostornina + energijska vrednost) po letih veljavnosti koncesijskih pogodb, ki so jo koncesionarji dejansko porabili.

  4. Kolikšna je skupna količina geotermalne vode (prostornina + energijska vrednost), ki jo za eksploatacijo predvideva MOP?

  5. Ali so monitoringi, ki jih v skladu s koncesijsko pogodbo izvajajo koncesionarji, vletih veljavnosti koncesijskih pogodb na MOP ustrezno strokovno evalvirani?

V odgovoru vlada navaja, da je tudi v primeru izkoriščanja geotermalne energije treba zagotavljati doseganje okoljskih ciljev za vodna telesa podzemnih voda v skladu z načrti upravljanja voda.

“Z vidika koriščenja toplote termalne vode iz geotermalnih vodonosnikov in plitve geotermalne energije je treba zagotoviti doseganje okoljskega cilja preprečitev ali omejitev vnašanja onesnaževal v podzemno vodo in okoljskega cilja varovanja, izboljšanja in obnavljanja vodnih teles podzemne vode ter zagotavljanja ravnotežja med odvzemanjem in obnavljanjem podzemne vode tako, da se doseže njeno dobro kemijsko in količinsko stanje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Vlada bi poslancem morala odgovoriti v največ 30 dneh, “odgovor” (če zgornji zapis sploh lahko tako poimenujemo) pa je bil objavljen šele danes. Iz zapisanega je razvidno, da na nobeno od zastavljenih vprašanj ni podanega konkretnega odgovora. 

Za komentar na odgovor smo danes po elektronski pošti zaprosili zgoraj omenjen pomurske poslance. Ko odgovore prejmemo, jih bomo objavili.

M.Z.