V občini Rogašovci konstantno prihaja do težav z zagotavljanjem zdrave pitne vode. Večina naselij v omenjeni občini ima zgrajena lastna vodna zajetja, zdravstveno ustreznost pitne vode pa mora zagotavljati občina. V mesecu novembru je tako zopet prišlo do težav s preskrbo pitne vode, odvzeti vzorec pitne vode na enem izmed vodnih virov ni ustrezal standardom zdrave pitne vode.

 

Vzrok za težave so največkrat površinski izviri vode v posameznih naseljih, v katerih ob večjem deževju pride do onesnaženja, v poletnih mesecih pa do izsušitve. V primeru onesnaženja težave rešujejo s kloriranjem, v primeru izsušitve pa občanom vodo pripeljejo gasilci v cisternah.

Dolgoročna rešitev se kaže v dograditvi Pomurskega vodovoda sistema B, ki bi z zdravo pitno vodo oskrbel gorički in ravenski del Prekmurja. V decembru je prišlo do podpisa pogodbe o nadgradnji Pomurskega vodovoda, ki bo ob zaključku del vreden čez 200 milijonov evrov. Projekt naj bi bil končan do konca leta 2023.

foto: arhiv A.P.

Rešitve problema se posebej veselijo vaščani v obrobnih goričkih vaseh, ki dostopa do zdrave pitne vode še nimajo. O tem smo se pogovarjali z Antonom Peršo, ki je predstavnik vaškega odbora Fikšinci in že drugi mandat svetnik občinskega sveta občine Rogašovci.

Anton se ukvarja s kmetijstvom, ki si ga brez redne oskrbe z vodo ne gre predstavljati. Kot občinski svetnik je tvorno sodeloval s predlogi in pobudami, da do načrtovane izgradnje čim prej pride. Veseli ga, da se kljub neugodnim razmeram zaradi epidemije stvari tudi na tem področju premikajo naprej.

foto: gov.si

Problematiko oskrbe s pitno vodo je zaznala tudi Vlada Republike Slovenije in reševanje uvrstila med prioritete. Projekt nadgradnje je vreden cca. 36 milijonov evrov, iz Kohezijskega sklada se bo po besedah Zvonka Černača v okviru dogovora za razvoj Pomurske regije pridobilo skoraj 22 milijonov. Izgradnja bo predvidoma zaključena do konca leta 2023.

 

 

M. Z.