Vodje, poglobite se v temelje lastne osebnosti

Vir:Pixabay

Vodenje je ključna dejavnost v organizaciji, s katero lahko vodja vpliva na pozitivna čustva. Če se vodja tega zaveda, bo imel med sodelavci mnogo pozitivnih odnosov. Da bi vodje lahko razvijali pozitivna čustva, pa je nujno, da delajo na sebi in se poglobijo v temelje “lastne” osebnosti (kot navajajo avtorji v knjigi: Avtentično vodenje v učeči se organizaciji).

Za začetek naj vodje iskreno odgovorijo na vprašanja:

  • Kdo sem (kakšen je moj značaj, moja osebnost)?
  • Koga poznam (ali imam sledilce in somišljenike)?
  • Kaj znam (kako pridobivam novo znanje, gradim svojo osebnost, sem odprt za učenje)?
  • Kaj čutim (“poslušam” svoja čustva, upoštevam moralo in čustva sodelavcev)?
  • Kaj sem že doživel (kakšne so moje izkušnje do sedaj)?
  • Kaj zmorem (sem pripravljen za podvige, “nove” zmage)?

Vsakodnevna čustva zaposlenih (in vaša) še kako vplivajo na organizacijsko življenje. Narekujejo pozitivne medčloveške odnose in vedenje v organizacijah ter širijo njihova miselna spoznanja. Vodje, poskrbite za razvoj pozitivnih čustev v svoji organizaciji, najprej pa poskrbite, da spoznate sebe!

Uredništvo