Pri izvedbi sta se jim pridružila občinska uprava in komunalna družba

Vrtec Beltinci je v šolskem letu 2022-23 uspešno kandidiral na razpisu Zavoda RS za šolstvo z naslovom Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (PCV). Gre za projekt s področja trajnostnega razvoja, ki poteka pod okriljem Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter in Ministrstva za okolje in prostor.

Namen javnega poziva je bil sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje v okviru ukrepa podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022-2023.

“Vrtec Beltinci je bil izbran kot demonstracijski vrtec, kot vrtec s primeri najboljše prakse. Ob prijavi smo ugotavljali, da že vsa leta izvajamo številne dejavnosti s področja trajnostnega razvoja v okviru naših utečenih internih projektov, posebej v okviru krovnega projekta EKO FIT junaki. Tako smo pripravili nov akcijski načrt in dejavnosti nadgradili z novimi idejami,” je dejala ravnateljica vrtca Martina Vidonja.

 

Tekom šolskega leta izvajajo »Festival za okolje-z majhnimi koraki spreminjamo svet«, ki ga sestavlja niz dogodkov in dejavnosti za otroke, zaposlene, starše in je namenjen tudi lokalni skupnosti. Največji poudarek dajejo osveščanju vseh vključenih, še posebej  lokalnemu prebivalstvu. Tako so na treh lokacijah v središču občine Beltinci postavili table, na katerih obveščajo občane o njihovih dejavnostih in o splošnem pomenu trajnostnega razvoja.

Kot primer dobre prakse izpostavljajo zdaj že tradicionalno aktivnost jesenski dan brez avtomobila – promocija nemotorizirane oblike prihoda v vrtec, kjer so aktivnosti nadgradili in k sodelovanju povabili zaposlene na Občinski upravi Občine Beltinci in na podjetju Komuna d.o.o. Beltinci. Z veseljem so se odzvali njihovemu vabilu in v službo prišli s kolesi ali peš.

M.Z.