Vse več Slovencev na antidepresivih!

Vse več Slovencev “pade” v začarano spiralo duševnih bolečin, zdravniki pa jim pomagajo s pomočjo antidepresivov. Skrb vzbujajoče je, da je med njimi vse več mladih. Je huda depresija Slovencev bolezen sodobnega časa ali le pokazatelj, da se v RS ne živi dovolj kakovostno življenje, ki je temelj za srečo posameznika?

Še pred cca. 15 leti za več kot 350% manj “uživalcev” antidepresivov, je zapisal portal avita.si

Da bi možgani lahko odlično opravljali svojo funkcijo, potrebujejo kakovostne hranilne snovi. Če le teh ni, se to odrazi na človekovi psihi. Znaki, ki se pojavijo, so vse od utrujenosti,  razdražljivosti, tudi popolne lenobe pa vse do vse pogostejše depresivnosti. Tu pa se že lahko skriva odgovor, saj vse več Slovencev prejema mizerne pokojnine, plače mnogih so minimalne oz. zajamčene, mnogi aktivni iskalci zaposlitve pa se morajo preživljati z denarno socialno pomočjo cca. 298 EUR. Kako bi naj takšen posameznik v svoje telo vnašal kakovostne hranilne snovi?

Žal v RS vse bolj pozabljamo, da je bogata država tista, ki ima “močan” srednji razred!

Ko bo v RS ponovno vzplamtela zahteva po boljšem življenju (in izginil strah pred izgubo službe), bi lahko prišlo do potrebnih premikov in resničnega prizadevanja za “ustvarjanje” številčnejšega srednjega razreda. Takrat komaj bodo politiki dojeli (ker bodo morali), da se s cca. 300 EUR/mesec in s plačilom neizogibnih stroškov živi tudi z le enim EUR/dan.

Uredništvo