Vsi upokojenci do letnega dodatka

Novela zakona o izvrševanju proračuna prinaša vzpodbudne novice za upokojence. Letos naj bi bili vsi deležni letnega dodatka, sredstva pa bi zagotovila pokojninska blagajna. Medtem, ko se cenzusi za pridobitev določene višine letnega dodatka dvigujejo navzgor glede na januarsko uskladitev (kot navaja vir na http://www.vlada.si/delo_vlade/), pa se zneski letnega dodatka za posamezne razrede v primerjavi z letom 2016 zvišujejo za 10 EUR.

Letni dodatek od 400 EUR bi prejeli upokojenci, ki prejemajo pokojnino do 430 EUR in do 90 EUR upokojenci, ki prejemajo pokojnino višjo od 760,01 EUR.

21 MIO EUR, kolikor več bo potrebno za plačilo iz pokojninske blagajne, bo ostalo na račun manj novih upokojitev, kot je bilo pričakovano.

Uredništvo.