Za javna dela občutno manj denarja za več potencialnih kandidatov!

Foto: Pixabay

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je krepko zmanjšalo deleže državnega sofinanciranja plač za javna dela v prihajajočem delu. To pa še ni vese; do manjšega “žaklja” denarja se bo borilo več potencialnih upravičencev!

Spremenjen pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del

Da gre za “težak” spodrsljaj, pa menijo na občinah, kjer so se ciljne skupine, ki priložnost po vključitvi zasledujejo, lahko prijavljale. Zavod, ki je do “danes” vključenim udeležencem javnih del zagotavljal od 90 do 55 odstotkov plače, bo po novem sofinanciral le od 80 do 30 odstotkov njihovega prejemka.

Cilj, ki ga zasledujemo, je “aktivacija večjega števila dolgotrajno brezposelnih oseb, predvsem tistih, ki prejemajo socialne transferje”, je na skrb občin odgovoril državni sekretar Tilen Božič

Ali bo učinek obveznega vključevanja prejemnikov socialnih pomoči v javna dela res prinesel nižje stroške občinam (plačevanje ekonomske cene vrtca, obvezno zdravstveno zavarovanje…), bo prinesel čas. S strani Zavoda za zaposlovanje je že “povabilo” za vključitev v javna dela, kjer bo na voljo skupno 22 MIO EUR.

Uredništvo