Za mikro, mala in srednja podjetja zunaj razpis podjetniškega sklada

Slovenija okreva

Krediti za mikro, mala in srednja podjetja vse do 50.000 EUR

Slovenski podjetniški sklad je “pozval” podjetja, da se prijavijo na razpis za novo linijo neposrednih kreditov od 5000 do 50.000 evrov na podjetje. V kolikor podjetja iščejo ugodne likvidnostne vire financiranja, predvsem zaradi gospodarske škode zaradi epidemije covida-19, je ta razpis pravi naslov.

Skupno 25 milijonov evrov za cca. 750 mikro, malih in srednje velikih podjetij s področja turizma

Razpis je ciljno usmerjen predvsem za podjetja, ki se nahajajo zunaj problemskih in obmejnih problemskih območij, imajo vsaj pet zaposlenih in so utrpela gospodarsko škodo zaradi novega koronavirusa.

Vloge do 24. avgusta in 9. oktobra za upravičene stroške, ki so natančno opredeljeni v javnem razpisu

Celotni razpis na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110

Uredništvo