Za nas štejejo dejanja in ne obljube – 12. kongres Slovenske demokratske stranke (SDS)

Kongres stranke SDS

SDS (Slovenska demokratska stranka), ki je tudi največja politična stranka v Sloveniji, bo v soboto, 19.6. izvedla svoj 12. kongres. 

Izvedene bodo tudi volitve novega vodstva in sprejemalo kar 5 pomembnih resolucij stranke, pod imenom Gradimo Slovenijo #zate!

 

Kot je prebrati na spletni strani stranke, nosilna programska resolucija »Gradimo Slovenijo« utrjuje vrednote in načela Slovenske demokratske stranke, izpostavlja dolžnosti odgovorne politike in utrjuje zaupanje v EU in njene institucije.

 

 

 

Resolucija se med drugim dotika širših evropskih izzivov (izpostavlja potrebe po lastnih okoljskih prioritetah in  globalnih aktivnostih za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov), kot pomemben cilj pa izpostavlja odpravljanje revščine in zagotavljanje enakih izhodiščnih možnosti v okviru razvojne politike.

 

Resolucija prav tako sledi potrebi po zagotavljanju pogojev za visokotehnološko in digitalno razvito družbo, v kateri vlada enakovrednost spolov, starejši pa ostajajo pomemben segment slovenske družbe.

 

 

 

 

 

 

“Vsi, ki zaradi   ekonomskih razlogov razvijajo svoje potenciale ter nabirajo poslovne in druge   izkušnje v svetu, obogateni z njimi in znanjem, lahko vrnejo domov in uspešno  nadaljujejo svojo kariero v domovini”.

“Ženske so v družbi tista moč, ki daje zagon družini in družbi, ki je svetilnik upanja  vrednot in spodbud za celoten narod. Ženske so drugačne od moških in moški so  drugačni od žensk. Oba spola pa sta tako enakopravna kot enakovredna. Slovenija   svobode, pravičnosti, priložnosti in blaginje za vse je Slovenija, naklonjena ženski,   materi in družini. Slovenska država z ustavo varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino”

SDS v resolucijio poudarja svojo zavezanost naporom in boju za blaginjo slovenskega človeka, za enaka merila za vse kot temelj vladavine prava in za   izkoreninjenje drugorazrednosti v Sloveniji.

V Slovenski demokratski stranki se vse od začetka zbirajo tisti, ki jim je samostojna in demokratična Slovenija bila in bo vedno intimna izbira. SDS se je preko obeh svojih predhodnic (Socialdemokratske stranke Slovenije in Slovenske   demokratične zveze) rojevala sočasno z nastajanjem slovenske parlamentarne  demokracije in slovenske samostojnosti. Bila je in je eden od najpomembnejših  gradnikov samostojne in demokratične Slovenije. Od samega začetka je neločljiv in  aktiven del najpomembnejših državotvornih in demokratičnih političnih procesov v  vsej znani zgodovini Slovencev. Vrednote slovenske osamosvojitve in njeni cilji, ki jih je SDS sooblikovala, so bili od samega začetka osrednji temelj in motiv našega delovanja.

Uredništvo