»Za ogrevanje podjetju Komunala iz Murske Sobote plačujemo preveč« – PRVI DEL

Foto:Pomurske-novice

Kako se bo odvil gordijski vozel glede nezadovoljstva stanovalcev iz Stare ulice 9, ki že vse od leta 2014 dokazujejo, da za stroške ogrevanja plačujejo preveč? Predstavnik stanovalcev (ime hranimo v uredništvu), ki živi v enem izmed stanovanj, katere lastnik je Stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota, se že vse od leta 2014 ukvarja z izračuni stroškov in pripravljenimi Letnimi poročili. Iz slednjih ugotavlja, da za stroške ogrevanja, ki jim ga zaračunava podjetje Komunala (ta je v eni osebi osebi upravnik in tudi upravljavec njihove kotlovnice), plačujejo preveč.

Iz dokumentov, ki sem jih končno uspel pridobiti, se moje ugotovitve le potrjujejo!

»Kar nekaj časa je bilo potrebnega, da so me v podjetju Komunala končno sprejeli«, je povedal gospod. Nadaljuje, da je na premnogih srečanjih z njihovimi službami zahteval razčlenitev stroškov, ki so bili zajeti med stroški ogrevanja in predstavljeni stanovalcem v Letnem poročilu. Da za ogrevanje stanovalci plačujejo preveč, mu sedaj potrjuje in dokazuje še dokument, ki ga je od podjetja po mnogih sestankih uspel končno pridobiti. Gre za del stroškov, ki spadajo med t.i. fiksne stroške, za katere pa, da jih Komunala dodatno ni uspela ne razčleniti, ne pojasniti. V dokumentu jih Komunala imenuje »Stroški upravljanja«, v postavki pa predstavljajo levji delež stroškov, nekaj čez 6.000 EUR. Končno, po vseh pritiskih, pa so dočakali še odgovor. Slednjega jim je pripravil Drago Potočnik, v podjetju Komunala zaposlen kot odgovorna oseba v vlogi vodje za enoti Energetika in Upravljanje s stanovanji. Zapisal je: “Na vašo “notranjo uradno” prijavo v zvezi s fiksnimi stroški preteklih kurilnih sezon, vam podajamo naslednji odgovor. Fiksni stroški ogrevanja zajemajo stroške obratovanja ogrevalnega sistema, brez upoštevanja energijskih stroškov. V fiksne stroške spadajo servisna in vzdrževalna dela v kotlovnici, ki zajemajo dimnikarske storitve, servis plinskega gorilnika in opreme, pregled varnostne opreme, gasilnikov, dobavo soli za mehčanje vode v ogrevalnem sistemu in druga manjša popravila. Poleg omenjenih stroškov so v fiksnih stroških zajeti tudi stroški upravljavca kotlovnice ter izvajanje pravnih in računovodskih storitev”. S tem odgovorom pa se stanovalci niso strinjali, zato so kar preko Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota pridobili mnenje odvetnice Vlaste Horvat. Ta se z odgovorom Potočnika ni strinjala in je zapisala, da stroški računovodskih in pravnih storitev ne spadajo med stroške, ki bi jih bili dolžni plačati stanovalci, saj v najemni pogodbi delež, ki bi »spadal« k ogrevanju ni nikjer opredeljen.

»Zahtevamo, da nam razčlenite postavko »Stroški upravljanja«!«

Stanovalci so tako pritiskali še naprej in uspeli »iztržiti« sestanek. Sicer ne kar v “lastni hiši” in v času, ko bi večina stanovalcev bila doma, ampak na sedežu Stanovanjskega sklada MOMS, na Trgu zmage 1 v dopoldanskem času. “Vzemi ali pusti” bi lahko rekli! Kljub temu, da naj bi bil v času pogovora nad samim spreminjanjem deleža stroškov znotraj postavke FIKSNI STROŠKI v posameznem letu začuden sam direktor Štefan Cigan, pa so se razšli s  pojasnilom, da postavke »Stroški upravljanja« ni možno dodatno razčleniti. Za stanovalce to pojasnilo ni bilo dovolj, zato so se odločili, da po štirih letih stvari zaostrijo. »Dovolj nam je«, so menili stanovalci in se obrnili (preberi prijavili) na stanovanjsko inšpekcijo!

»Dovolj nam je«, so menili stanovalci in se obrnili (preberi prijavili) na stanovanjsko inšpekcijo!

Kaj je slednja sporočila in kam vse so se stanovalci še obrnili po pomoč, pa v prispevku »Za ogrevanje podjetju Komunala iz Murske Sobote plačujemo preveč« – DRUGI DEL, ki ga bomo pripravili v začetku naslednjega tedna.

Sicer pa bo zanimivo, kdo vse si je od “aktiviranih” subjektov vzel čas in odreagiral na nespoštovanje določila 66. člena Stanovanjskega zakona, ki upravljavca, torej podjetje Komunala zavezuje, da celo mesečno lastniku izstavlja obračun stroškov. Že iz slednjega bi morali biti stroški obratovanja, vzdrževanja in upravniških storitev prikazani ločeno tako za celotno stavbo, kot tudi delež posameznega etažnega lastnika, na katerega je obračun naslovljen. Še posebej pa se bo potrebno vprašati, zakaj stanovalci že iz same najemne pogodbe z lastnikom stanovanj (Stanovanjksim skladom MOMS) ne uspejo razbrati, katere stroške mesečno in letno plačujejo. Slednje bi zagotovo moral razbrati vsak plačnik, če bi bili sestavljeni v skladu z osmo alinejo (1) odstavka 91. člena Stanovanjskega zakona, ki pravi, da mora najemna pogodba vsebovati tudi: “način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno (individualni obratovalni stroški) ter stroški za obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe (skupni obratovalni stroški)!”

Uredništvo