Za podjetja na voljo novih 24 MIO EUR ugodnih posojil

Foto: SID banka

Na voljo so sveža povratna sredstva, in sicer 1,9 milijona evrov za posojila za raziskave, razvoj in inovacije ter 22,5 milijonov evrov za mikrokredite za mala in srednje velika podjetja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je namreč septembra 2020 s SID banko podpisalo sporazum o financiranju operacije FI covid-19, s katerim so slovenskemu gospodarstvu v obdobju 2020-2023 na voljo finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije covid-19, in sicer v višini 65 milijonov evrov evropskih sredstev, ki skupaj s slovensko udeležbo obsegajo kar 97,5 milijonov evrov sredstev. Ta so namenjena za posojila za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) v višini 7,5 milijonov evrov ter za mikrokrediti za mala in srednje velika podjetja (MSP) v višini 90 milijonov evrov.

Foto: Sid banka

Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19

Na podlagi sredstev evropske kohezijske politike in sredstev finančnih posrednikov zagonskim, mikro, malim, srednjim in velikim podjetjem ter zadrugam zagotavljamo financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja inovacijskih vlaganj z dolžniškimi oblikami financiranja.

Foto: SID banka

Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19

Na podlagi sredstev evropske kohezijske politike in sredstev finančnih posrednikov samostojnim podjetnikom, mikro in malim ter srednje velikim podjetjem nudimo mikrokredite za ugodno financiranje vsakodnevnega poslovanja v času širjenja COVID-19.

Z izplačilom tretje tranše je podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in zadrugam skupaj s slovensko udeležbo znova na voljo 1,9 milijona evrov za posojila za RRI ter 22,5 milijonov evrov za mikrokredite za MSP – tako za investicije kot za financiranje obratnih sredstev.

Za več informacij MGRT zainteresirana podjetja usmerja na povezavo SID banke.

Uredništvo