Za travniki izginjajo še gozdovi

Zavrtimo čas nazaj. Samo petnajst do dvajset let je potrebno in pred nami se bodo zarisale zelene travnate površine. Ja, kmetje so jih potrebovali za rejo živine, na kmetijah je še marsikdo gojil govedo za zakol, krave mlekarice pa so prispevale zajetne količine mleka. Dalo se je preživeti, verjeli smo reku “Doma pridelano” In danes?

 

Danes samo še njive, subvencije pa “ohranjajo” kmete preživeti

Travniki so izginili, male kmetije so prenehale s svojo dejavnostjo, svojo “vredno” zemljo pa so prodale ali dale v najem. Z nekoč travnatimi površinami sedaj gospodarijo “veliki kmetje”, na pomembnih lokacijah (izhodi iz avtocest…) pa stojijo podjetja, tovarne ipd.

Sedaj še posek gozdov

Ker je “padlo” preveč kmetijskih površin, kar lahko že resno ogroža izvajanje kmetijske dejavnosti, je čas za posege v gozdove. Slovenija je dobro “gozdnata”, imamo nekaj maneverskega prostora na tem področju. To je trenutno uradna politika aktualne vlade z ministrom Židanom na čelu!

Zgrešena politika prej, zgrešena sedaj!

Postopek za spremembo t.i. namembnosti zemljišča je jasen. Večina občin ima točno določena zemljišča, kjer se lahko gradi. Določena so z Občinskimi prostorkimi načrti (OPN), občine pa so jih dobile po dolgotrajnih usklajevanjih (ponekod več kot pet let) s pristojnimi resornimi ministrstvi. V praksi nobeden od uradnikov s strani države ni prišel “na teren”, zato so usklajevanja mnogokrat bila “žolčna”, občani posamezne občine pa mnogokrat razočarani. Nato pride Magna International, Kanadska družba in ne kar neko domače slovensko podjetje. Vlada zaviha rokave ter sprejme poseben zakon za realizacijo investicije. Govori se na veliko, zaposlitev bo vse do 3.000 delavcev, začelo pa se bo z lakirnico in cca. 400 zaposlitev.

Padala bodo drevesa, gozdovi se bodo spreminjali v njivske površine, te pa v zazidalno območje. Postavile se bodo tovarne, zaposlitev bo dobilo 400 ljudi, prihajali bodo od vsepovsod. In domačini!

Ostali bodo brez “pljuč” imeli pa bodo tovarno “Lakirnico Magna”.

Uredništvo