Za zniževanje energetske revščine še več denarja (ZERO)

Foto: Pixabay

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo v obdobju 2021-2023 za zmanjševanje energetske revščine namenilo 266.000 evrov. V Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe je v letu 2021 za ukrepe za zmanjševanje energetske revščine namenjenih 90.000 evrov, v letih 2022 in 2023 pa po 88.000 evrov.

Ukrepi za zmanjševanje energetske revščine občanov (ZERO) so namenjeni vsem socialno šibkim občanom, ki so upravičeni do redne in/ali izredne denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka. Občani se za brezplačni obisk energetskega svetovalca mreže Ensvet na domu prijavijo pri strokovnem delavcu na Centru za socialno delo, kjer na letaku ZERO izpolnijo prijavnico, ali pa se na enak način sami prijavijo, saj letak s prijavnico lahko dobijo na spletni strani Eko sklada in pri mnogih humanitarnih organizacijah in društvih. Poleg izpolnjene prijavnice morajo na Eko sklad poslati še kopijo odločbe Centra za socialno delo (po navadni ali po e-pošti), s katero dokazujejo upravičenost do obiska in paketa na dan izpolnitve prijavnice. Energetski svetovalec mreže Ensvet, ki deluje v okviru Eko sklada, opravi določene meritve v gospodinjstvu in preveri porabo energentov in vode po računih za leto nazaj, kar je osnova za pisno poročilo in informacije o potrebnih spremembah za učinkovitejšo rabo energije.

Iz sredstev Sklada za podnebne spremembe se poleg stroška dela energetskega svetovalca mreže Ensvet financira tudi nakup paketa enostavnih naprav in materialov za zmanjšanje rabe energije in vode, in sicer led-sijalke, podaljški za električno energijo s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za vodovodno pipo in tuš, tesnila za okna, odsevne folije za radiatorje, so sporočili iz službe za odnose z javnostmi (MOP).

Uredništvo