V zadnjih dneh je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) spet potrdila Aviarno influenco (H5N1) tudi pri divjih pticah. Na UVHVVR opozarjajo na zgodnje odkrivanje bolezni pri domači perutnini. Znaki, ki kažejo na pojav bolezni so:

  • zmanjšana poraba krme in vode,
  • padec nesnosti,
  • povišan pogin,
  • klinični znaki (živčni znaki, respiratorna obolenja, driske).

Če opazite pri domači perutnini katerega od zgoraj naštetih znakov, morate takoj poklicati veterinarja.

foto: Shutterstock

Ukrepi, ki jih je odredila UVHVVR so:

  • zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
  • krmljenje in napajanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih oziroma pokritih prostorih; oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);
  • prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;
  • prepovedano je vsakršno zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah.

UVHVVR prav tako poziva rejce perutnine, da upoštevajo biovarnostne ukrepe in s tem preprečijo oz. zmanjšajo možnost prenosa in vnosa bolezni v reje. Več o tem si lahko preberete tukaj.

 

C. U.