Danes sta župan Občine Lendava Janez Magyar in direktor podjetja Legartis d.o.o. Matjaž Hozjan v mestni hiši podpisala izvajalsko pogodbo za rekonstrukcijo lokalnih cest na območju Čentibe, na odseku Zatak.

Dela obsegajo rekonstrukcijo ceste in novogradnjo kolesarske steze v dolžini 1.270 m, izgradnjo vodovodnega/hidrantnega omrežja, posodobitev javne razsvetljave in telekomunikacij ter rekonstrukcija in razširitev mostu.

Zaključek del, katerih pogodbena vrednost znaša 836.485,51 evrov z DDV, je predviden do konca novembra 2022.

M. Z.