Zakaj v Murski Soboti še ni ogrevanja z geotermalno energijo

Mestna občina Murska Sobota razpolaga s štirimi vrtinami

Danes je v Beltincih potekala tiskovna konferenca na temo možnosti izrabe geotermalne energije v Pomurju. Na celotnem območju pokrajine ob Muri obstaja več vrtin za črpanje geotermalne vode.  Na konferenci so o možnostih razvoja in rezultatih prvih raziskav spregovorili dr. Nina Rman z Geološkega zavoda Slovenije, Jasmina Vidmar iz Skupnosti občin Slovenije, Aleš Jeraj iz Ministrstva za okolje in prostor ter mag. Gregor Rome z Ministrstva za infrastrukturo.

Dr. Nina Rman, Jasmina Vidmar, Aleš Jeraj ter mag. Gregor Rome (foto: M.Z.)

Mestna občina Murska Sobota razpolaga kar s štirimi vrtinami, ena od teh je reinjekcijska in primerna za koriščenje v ogrevalne namene. Že pred leti so bile opravljene raziskave na geotermalni vrtini SOB-4g, ki je bila takrat del projekta »Izgradnja geotermalnih vrtin SOB-3g in SOB-4g ter sanacija SOB-1«. Temperatura na ustju vrtine se je takrat gibala med 55 – 57ºC, samoizlivnost vrtine pa je bila nad okoli 70 l/s. Vrtina ima primerno kemično sestavo vode, kar pomeni, da v primeru črpanja ne bi izločala vodnega kamna.

Ob zaključku mandata Antona Štihca so v mestnem svetu začrtali smernice, da vrtino SOB-4g skupaj z vrtino Sob-1 in Sob-3g v bližnji prihodnosti uporabijo za izgradnjo ekološko neoporečnega geotermalnega sistema v Murski Soboti in s tem prispevajo k delno energetsko neodvisni ter zeleni občini. Projekt bi po besedah tedanjega vodstva lahko realizirali v petih letih, kar bi pomenilo, da bi Mestna občina Murska Sobota lahko bila že pred izbruhom energetske krize dejansko samooskrbna.

Žal se po lokalnih volitvah novoizvoljena oblast na čelu z županom Aleksandrom Jevškom in z močno zastopanostjo svetnikov SD v mestnem svetu ni odločila za nadaljevanje tega projekta kljub temu, da je bila za omenjeni projekt občini že dodeljena koncesija, a občina ni pristopila k podpisu pogodbe.

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah, naj bi bil razlog za odklon od tega, za takratne čase revolucionarnega projekta, ljubosumnost na delo prejšnjega občinskega vodstva, v še večji meri pa izračun kratkoročnih finančnih koristi, ki bi jih preko provizij lahko imeli nekateri ključni politični akterji v novem občinskem vodstvu. Dejstvo je, da o smotrnosti  dolgoročnega razvoja koriščenja geotermalne energije takratni oblastniki v povolilni opitosti očitno niso razmišljali in skrb za skupno dobro popolnoma zanemarili..

Murskosoboška oblast pod vodstvom Aleksandra Jevška in primatu Socialnih demokratov v mestnem svetu v vrtinah ni našla geotermalnega potenciala za ogrevanje ne v obstoječima vzpostavljenima sistemoma daljinskega omrežja, ne v ogrevanju bazenskega kompleksa ali nogometnih površin, kaj šele v pridobivanju električne energije.

Pred drugim krogom županskih volitev se v Murski Soboti volivke in volivci odločajo med kandidatoma, ki sta s tematiko koriščenja geotermalne energije vsak na svoj način “povezana”. Kandidat SD je Damjan Anželj kot zagovornik “rezultatov” Aleksandra Jevška in s tem tudi opustitve koriščenja geotermalne energije, njegov protikandidat pa je podjetnik Andrej Mešič, ki se z opustitvijo razvoja koriščenja geotermalne energije kot mestni svetnik ni strinjal. Glede na to, da se bo koriščenje geotermalne energije slej ko prej poznalo v denarnici vsakega občana, odločitev nikakor ne bi smela biti pretežka.

M.Z.