Zakon o vodah še dodatno varuje in ščiti pitno vodo

Še bolj zaščitena voda (foto pixaba)

Novi zakon o vodah dodatno ščiti in varuje pitno vodo in je nikakor ne ogroža, kot to zavajajoče sporočajo pobudniki referenduma. “Z zakonom želimo dodatno obvarovati pitno vodo, priobalni pas in biotsko raznovrstnost. Referendum je škodljiv, ker bi zavrnitev sprememb ohranila predhodno ureditev, ki med drugim na priobalnem pasu omogoča tudi postavitev industrijskih objektov”, pa razloži minister Vizjak.

Ministrstvo za okolje in prostor, ki spada pod okrilje ministra mag. Andreja Vizjaka, je v svoje spremembe zakona o vodah vključilo zaostritev posegov v priobalna zemljišča in s tem dodatno zaščitilo vodo. Industrijskih objektov tako odslej pod nobenim pogojem ne bo več možno graditi na priobalnih zemljiščih, za vsak poseg na priobalnem pasu pa bo potrebno pridobiti vodno soglasje s strani Direkcije za vode. V primeru, da so ti negativni na vode in okolje, okoljevarstvenega dovoljenja ne bo in tako tudi ne posega.

Dosedanji Zakon o vodah je na priobalnem pasu dopuščal gradnjo objektov v javni in zasebni rabi, zaradi česar so bile na priobalnih zemljiščih zgrajene zasebne vile in celo industrijski obrati. Slika prikazuje tovarno z nevarnimi snovmi, ki je bila zakonito postavljena po prejšnjem zakonu o vodah. Po sprejetih spremembah, to ne bo več dovoljeno.

Spremembe zakona o vodah nikakor ne prinašajo privatizacije vode, končno pa bodo občine lažje urejale vodotoke in priobalna zemljišča ter jih lahko namenila za rekreacijo svojih občanov
Spremembe zakona postavljajo strožje pogoje kot dosedanja ureditev, saj v celoti prepovedujejo objekte v zasebni rabi. Namen zakona je predvsem razbremenitev in debirokratizacija slovenskih občin, ki bodo odslej lažje urejale vodotoke in priobalna zemljišča ter jih tako namenila za rekreacijo svojih občanov.

Uredništvo