Od danes naprej na vseh krajevnih uradih Upravne enote Murska Sobota mogoče vlaganje vlog za podaljšanje vozniških dovoljenj

Z današnjim dnem na vseh krajevnih uradih UE Murska Sobota lahko oddate vlogo za podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Stara vozniška dovoljenja na tridelnem roza obrazcu prenehajo veljati 19. januarja 2023. Od takrat naprej bodo veljala samo vozniška dovoljenja, izdana na kartici. Imetniki »starih obrazcev« morajo dovoljenje zamenjati na upravni enoti ali na krajevnem uradu, ob menjavi pa zadržijo vse veljavne pravice in morebitne omejitve, ki izhajajo iz starega vozniškega dovoljenja.

Z današnjim dnem boste torej na krajevnem uradu poleg vseh ostalih dosedanjih opravkov lahko podaljšali tudi vozniška dovoljenja. Novo vozniško dovoljenje boste lahko prejeli po pošti domov ali jih osebno prevzeli na Upravni enoti Murska Sobota, Kardoševa ulica 2.

Vse storitve so dostopne v času objavljenih uradnih ur krajevnih uradov Upravne enote Murska Sobota, predhodno naročanje pa ni potrebno.

M.Z.