Zapora zelo prometne ceste!

Spremenjen prometni režim

Od jutri do sobote, 6. maja, bo vzpostavljena POPOLNA ZAPORA za ves promet v območju  od uvoza na avtobusno postajo do križišča z Gregorčičevo ulico.

Dostop do nekaterih poslovno stanovanjskih objektov bo pretežni čas zapore možen le peš.

Skladno s prometno zaporo bo v Mladinsko in Sodno ulico uvoz in izvoz možen le s Cankarjeve ulice. Ta čas bo na omenjenih ulicah omejeno parkiranje.

Za objekte Slomškova ul. 1, 5, 7, 9, 11, 17 in Sodna ul. 1 je dodatno vzpostavljeno tudi ograjeno gramozirano parkirišče takoj preko ceste v gradnji (torej na obrobju deponije gradbišča) in je dostopno s prečkanjem deponije iz smeri Ulice arhitekta Novaka.

Uporabnike objektov z naslovom Slomškova ul. 29, 31, 33, 35, kakor tudi Slovenska ul. 52 (Diana – parkirišče južna stran) zaprošajo za koriščenje drugih parkirnih mest v bližnji okolici – Mladinska ali Sodna ulica z vhodom iz Cankarjeve ulice.

Za objekte z naslovom Ulica Nikola Tesle in Slomškova ul. 41, 43 je dostop že omogočen iz zahodne smeri obnovljene Slomškove ulice.

M.Z.