Zaradi neumne birokracije na nitki več milijonski posel med Ocean Orchids in Ikeo ter 40 delovnih mest!

Foto: fb

Okoljski inšpektor, ki je že maja meseca podjetju Ocean Orchids iz Dobrovnika izdal kar dve odločbi o prepovedi opravljanja dejavnosti meni, da rastlinjak, v katerem podjetje “goji” orhideje, spada med stavbe in ne kmetijske objekte. Drugi del odločbe se je nanašal na prepoved črpanja tistih količin geotermalne vode, ki so jo v podjetju že potrebovali v preteklosti in zanjo “prosili” že od leta 2005. S tem na kocki leži večmilijonski posel vreden cca. 35 MIO EUR z Ikeo (ki bo svoje prostore odprla v Ljubljani) in kar 40 novih delovnih mest.

Foto: fb

Na kocki posel z Ikeo in 40 novih delovnih mest

Ker okoljski inšpektor meni, da rastlinjak, v katerem dobrovniško podjetje goji orhideje spada po klasifikaciji med stavbe oz. naprave in ne kmetijske, smatra, da se tudi odpadna voda, s katero se namakajo orhideje klasificira kot odcedna industrijska odpadna voda. Inšpektor pa je zahteval prenehanje izvajanja dejavnosti tudi zaradi prevelike količine črpanja geotermalne vode s strani podjetja. Toda, podjetje je za koncesijo (in primerno količino geotermalne vode) prosilo že v letu 2005, koncesijo z zelo omejenimi količinami vode pa so pridobili šele v letu 2016. Ker so v postopku pridobivanja koncesije na istem vodonosniku še druge vrtine, se je podjetju Ocean Orchids zaprošena količina omejila. Podjetje se je seveda na obe izdani odločbi pritožilo in pričakuje razumno rešitev, saj gre za pomemben projekt, kateremu je sledila sama država s subvencijo v višini 2 MIO EUR, so zapisali na spletnem portalu delo.si.

Bodo birokratski mlini razumeli, da je rastlinjak kmetijski objekt, ki še zdaleč ni podoben stavbi in primerno sprejeli obvezno obrazložitev?

Sicer pa je neurejeno področje geotermalnih vrtin na območju Pomurja (in Slovenije), kjer so mnoge vse od davnih osemdesetih let delovale kot raziskovalne vrtine, njihova odpadna voda pa se je zlivala tudi v vodotoke samo pokazatelj, kako nespametno in neodgovorno meljejo uradni birokratski mlini. Ko pa začnejo predolgo odprte težave reševati, pa v Ljubljani udarijo tako neumno, da se nam še sosedje smejijo!

Uredništvo