Zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s prašnimi delci umre letno 400.000 Evropejcev!

Vir:Pixabay

Evropska zakonodaja glede kakovosti zraka je jasna. Področja, ki so prekomerno onesnažena s prašnimi delci, morajo imeti poleg “Načrta za kakovost zraka” sprejet še dokument “Program ukrepov”. Gre za izvedbeni akt oz. spisek vseh aktivnosti (ukrepov), ki jih bo posamezna občina (skupaj z ostalimi deležniki) izvajala, da prekomerno onesnaženost omeji na primerno raven. V kolikor ne, sledi popravni izpit, nato postopek pred Evropskim sodiščem.

Kar 400.000 Evropejcev letno predčasno umre zaradi prekomerne onesnaženosti zraka!

Ker gre za evropsko zakonodajo, ki zdravje človeka postavlja na prvo mesto, je tudi pri spremljanju aktivnosti Evropske komisija dosledna in v primeru nedoseganja rezultatov brezkompromisna. Tako sta se zaradi kršitev Bolgarija in Poljska že znašli v postopku na Evropskem sodišču, na zatožni klopi pred Evropsko komisijo pa so trenutno Nemčija, Velika Britanija (še v postopku izstopa), Slovaška, Češka, Romunija ter Madžarska in Italija in Španija ter Francija. V prvi vrsti je komisija izbrala tiste države, ki so izstopale glede dolžine preseganj vrednosti onesnaženja in velikosti prebivalstva, ki je bilo temu onesnaženju izpostavljeno. Gre za t.i. zadnjo priložnost. Sledile bodo tudi ostale države z mesti, ki v to skupino “ponderjev” ne spadajo.

Med občine, ki so prekomerno onesnažene s prašnimi delci PM-10, spada tudi Mestna občina Murska Sobota. Ta je v letu 2016 kar 42 krat presegla prekomerno onesnaženost (50µg/m3).

Za leto 2017 so že zbrani vsi izerjeni podatki, razen uradnega podatka za mesec december 2017, Podatke meri in zbira ARSO (Agencija RS za okolje). Do preseganj (brez meseca decembra) na merilnem mestu ob Biotehniški šoli Rakičan je prišlo kar 44 krat, žal pa tudi rezultati na novo vzpostavljenem merilnem mestu na Cankarjevi ulici kažejo na še večje težave (kar do16 preseganj je prišlo samo v 5 mesecih, odkar je merilnik vzpostavljen).

Uredništvo